Programa d`actes de la campanya.

Anuncio
PROGRAMA DE LA
CAMPAÑA NEGRA
DE NAVIDAD
NAVIDAD
PROGRAMA DE LA
CAMPANYA NEGRA
DE NADAL
Davant les polítiques de retallades que estan duent a terme les
distintes administracions, consideram que aquestes primeres festes de Nadal que ens han deixat a
les nostres famílies sense paga de Nadal, des del moviment sindical hem volgut compartir de
manera solidària un “programa de festes” i accions sindicals per a què tots i totes els empleats i
empleades publiques hi participin per a defensar els nostres drets i els de la ciutadania:
Dia 28 de novembre a les 12:30 h. Presentació de la “Campanya Negra de Nadal” als mitjans de
comunicació.
Dia 29 de novembre de les 18:00h a les 21:00 h.
h. “Encesa de llums de Nadal” Cort- Passeig del Born. Tots
els empleats i empleades públiques, hem d’acudir a l’encesa de llums de Nadal, vestits de negre.
Dia 10 de desembre “Dia dels bancs negres”. Les entitats bancàries, tenen gran part de culpa de la
situació en la que ens trobam. Es tracta que durant el dematí,
traguem 50,100 o 200 o més, euros a la vegada de les 10:00 h
a les 12:00 h de les nostres comptes bancàries.
De dia 10 de desembre a dia 21 de desembre “Campanya del Pare
Noel Negre” Cada dia els dematins de 11:00 h. a 13:00 h., i els
horabaixes de 17:00 h a 19:00 h, 12 “Pares Noels Negres”
repartiran pels principals carrers de Palma (Jaume III, CortColon, Plaça Major, Via Sindicat, Passeig del Born, Plaça
d’Espanya, San Miquel, Oms, Les Rambles, Avingudes (Corte
Inglés), fulletons entre la ciutadania. Aquests Pares Noels, aniran acompanyats de grups d’empleats
i empleades públiques que ajudaran a repartir els fulletons.
Dia 14 de desembre a les 14:30 h a la Plaça de Cort “Dinar d’Empresa de Nadal”. Atès que no
disposam de paga extra de Nadal amb la qual poder fer front a despeses extraordinaris, afectant a
l’economia local, com són els dinars i sopars d’empresa que es solen fer aquest dies, s’ha organitzat
per a tothom un dinar d’empresa alternatiu: Menjar i beguda, pròpia i per compartir amb els
companys i companyes segons els que cada un dugui de ca seva.
Dia 4 de Gener a les 18:00 h. Al Passeig del Born, devora les lleones, Performence realitzada per
empleats/des públics, “Els desnonament del Portal de Belén”.
Ante las políticas de recortes que se están llevando en las
distintas administraciones, consideramos que estas primeras
fiestas de Navidad que han dejado a nuestras familias sin paga de Navidad, desde el movimiento
sindical hemos querido compartir de manera solidaria un “Programa de Fiestas” i acciones sindicales
para que todos y todas los empleados y empleadas públicas participen para defender nuestros
derechos y los de la ciudadanía:
Día 28 de noviembre
noviembre a las
las 12:30 h. Presentación de la “Campaña Negra de Navidad” a los medios de
comunicación.
Día 29 de noviembre de las
las 18:00 h a les 21:00 h. “Encendida de luces de Navidad” Cort-Paseo del Borne.
Tolos los empleados y empleadas públicas, hemos de acudir a la encendida de luces de Navidad,
vestidos de negro.
Día 10 de diciembre
diciembre “Día de los bancos negros”. La Entidades bancarias, tienen gran parte de culpa de
la situación en la que nos encontramos. Se trata que durante la
mañana saquemos 50,100 o 200 o más euros a la vegada de
les 10:00 h a les 12:00 h de nuestras cuentas bancarias, per
provocar un caos importante en el Banco de España.
De día 10 de diciembre a día
día 21 de diciembre “Campaña del Papa
Noel Negro” Cada día por las mañanas de 11:00 h. a 13:00 h., y
las tardes de 17:00 h a 19:00 h, 12 “Papas Noeles Negros”
repartirán por las principales calles de Palma (Jaume III, CortColon, Plaza Mayor, Vía Sindicato, Paseo del Borne, Plaza de
España, San Miguel, Olmos, Las Ramblas, Avenidas (Corte Inglés), folletos entre la ciudadanía.
Estos Papa Noeles, irán acompañadas de grupos de empleados y empleadas públicas que
ayudaran a repartir los folletos.
Día 14 de diciembre
diciembre a las 14:30 h en la Plaza de Cort “Comida de Empresa de Navidad”. Atendiendo
a que no dispondremos de paga extra de Navidad con la cual poder hacer frente a los gastos
extraordinarios, afectando a la economía local, como son las comidas y cenas de empresa que se
suelen realizar en estos días, se ha organizado para todo el que quiera participar un comida de
empresa alternativo: Comida y bebida, propia y para compartir con los compañeros y compañeras
según lo que cada uno traiga de su casa.
Día
Día 4 de Enero
nero a las 18:00 h. En el Paseo del Borne, junto a las leonas, Performence realizada por
empleados/das públicos/as, “El deshaucio del Portal de Belén”.
ES COSA DE TOTS I TOTES,
TOTES, PARTICIPAPARTICIPA-HI !!
!!
ES COSA DE TODOS Y TODAS,
TODAS, PARTICIPA!!
Descargar