Gimnàstica

Anuncio
ELEMENTS GIMNÀSTICS BÀSICS
GIRS
• Fer tombarelles, endavant i endarrere.
• Tombarelles al matalàs.
• Tombarelles amb una mà o sense mans.
• Girs a l'aire.
• Combinació de salt i gir.
• Iniciar la roda, passant els peus d'un cantó a un alltre d'un pla inclinat.
• Rodes a terra.
• Rodes sobre un banc.
• Roda cap als dos costats, i si es pot amb una mà.
• Roda sobre diferents superficies o línies.
• Fer girs drets.
• Agafats de la mà, per parelles, fer girs.
• Girs en cadena.
• Fer girar un company..
• Pont.
• Remuntar pont.
• Pi−pont.
• Angel al terra o sobre un banc.
• Vertical.
• Caminar sobre un banc.
LLANÇAMENTS I RECEPCIONS
• Llançar objectes a l'aire i recollir−los abans que caiguin.
• Igual però amb canvis de pisició abans que caiguin.
• Llançar i rebre diferents objectes per parelles, variant la distància, posició i forma de llançament o
recepció.
TRANSPORTAR
• Transportar objectes: amb una mà, amb les dues, variant els desplaçaments,
• Transportar objectes pesats amb grups.
• Transports de companys per grups: llitera, cadira
• Transport de companys per parelles: cavall, carretó,
• Carretó I tombarella.
• Transports col·lectius: cuc,
GRIMPAR
• Gimpar espatlleres.
• Recorreguts a l'espatllera.
• Creuaments verticals I horitzontals a l'espatllera.
• Torres.
• Castellers.
SALTS
1
• Saltar el potre.
• Salt d'alçada.
• Salt i tombarella.
• Roda i salt.
• Saltar als companys.
AJUDES
• Al salt i tombarella, amb ajuda surt millo que sense, i sense hi ha la possibilitat de caure malament i
fer−te mal.
• A la vertical, amb l'ajuda aguantes més estona, i si no et surt totsol, amb ajuda segur que si i sense
fer−te mal.
• A la tombarella sobre un banc, amb ajuda estas més segur ja que si caus cap a un cantó, t'aguanta el
company.
• I Aixa amb la majoria d'activitats.
•
2
Descargar