Instalació de xarxa amb Windows XP

Anuncio
MUNTAR UNA XARXA AMB WINDOWS XP
Material:
−PC
−Cables
−Switch, hub, router
Procediment:
El primer pas es mirar si l'ordinador té instalat el protocol TCP/IP.
Per saber−ho anirem al escritori i a l'icona de Mis sitios de Red
La clicarem amb el boto esquerra per a que estigui seleccionada.
A continuació clicarem el boto esquerra del ratolí fins que l'icona desplegui el menu d'opcions.
Després mourem el cursor fins al apartat Propiedades.
I clicarem a sobre.
Ens apareixera el menu de Propiedades.
1
Clicarem a la conexió de area local amb el boto dret fins que estigui
iluminada.
Podem observar que al clicar l'icona ens a sortit un menu d'opcions a l'esquerra del monitor. ( En aquest cas
no l'utilitzarem. )
A continuació clicarem el boto dret i anirem a Propiedades
2
Veurem una serie de elements. Si observem hi ha el Protocolo de Internet (TCP/IP) això ens indica que el
tenim instalat. Sempre ens hem de fixar que estigui seleccionat.
3
Descargar