Listado de Prazas nas Oposicións 2009

Anuncio
ESPECIALIDADE
R. DISCAPACITADOS*
LIBRE
TOTAL
Idioma extranxeiro: inglés
6
79
85
Idioma extranxeiro: francés
2
28
30
Educación Primaria
7
93
100
Educación Infantil
18
242
260
Pedagoxía Terapéutica
4
56
60
Audicción e linguaxe
4
51
55
Educación Musical
6
69
75
Educación Física
6
69
75
740
*As prazas reservadas para discapacitados en caso de quedar vacantes non se cubren con libres.
** Oferta de emprego público provisional.
Descargar