CONTROL DE SOCIALS Estructuració.

Anuncio
CONTROL DE SOCIALS
1.Característiques i estructuració de la monarquia autoritària dels habsburg:
El rei concentrava tot el poder de manera que les decisions importants es prenien des de la cort.
Estructuració.
Rei i auxiliars:
−Consell d'estat: (nobles) S'encarregava de els problemes relacionats amb les guerres, els tractats de pau i les
relacions internacionals amb altres estats.
−Consell d'hisenda: s'encarregava de recaptar i administrar els recursos de l'estat.
−Consell d'Aragó i d'índies
−Consell de la Sta. Inquisició.
2.Causes de la crisi que va viure Espanya al segle XVII
demografia
economia
la població a causa de:
• Guerres constants
• Emigració a Amèrica
• Expulsió dels jueus i
moriscos
• Mortalitat elevada (pestes i
epidèmies)
• Els impostos (senyorials i
reials).
• Abandonament dels camps
• Agricultura i ramaderia
molt empitjorada
• No es fabricaven
productes, sinó que és
compraven de
l'estranger.(ruïna de
l'industrial espanyola)
Societat
L'escàs desenvolupament de la
manufactura i l'artesania i que el
comerç estigués en mans de
l'estranger va comportar que la
burgesia fos escassa.
3.Preguntes sobre la intervenció d'espanya a la guerra dels 30 anys:
− raons per què Espanya hi participés:
Per motius religiosos (protestants i catòlics) i evitar aspiracions hegemòniques financeres.
− Per què França catòlica va ajudar als prínceps protestants?
Perquè així aconseguirien l'ascensió com a potència Europea.
− Quines van ser les conseqüències de la guerra per espanya?
La fi de l'hegemonia d'espanya a Europa.
4.Trets de l'escultura barroca:
1
− escultura europea barroca:
• Representació del moviment(línies corbes, obliqües...)
• Agafen molta importància les vestimentes
• El naturalisme amb un caràcter efectista que pretén commoure o sorprendre.
− escultura espanyola barroca:
• Fusta policromada
• Temes religiosos
• El realisme
• La imatgeria(proporciona escenes dramàtiques: cares demacrades, ferides obertes, mostres de dolor i
patiment)
5.Pintura de Velàzquez:
TEMÀTICA
• Molts retrats (família de Felip IV)
• Mitologia(les filoses)
• Interior
• Paisatges oberts (la rendició de Breda)
TÈCNICA
• Perspectiva aèria: terme que defineix la
sensació òptica de la llum que circula entre
els objectes i les figures.
• Aconsegueix la perfecta fusió entre les figures
i els fons.
• Composicions dels seus quadres amb diversos
plans i focus de llum que il·luminen les
escenes esglaonadament i amb una gran
intensitat.
6.Conseqüències de la pau de Westfàlia:
POLITIQUES
• Independència d'Holanda
• Divisió d'alemanya en més de 300 estats.
• Enfonsament de l'imperi dels Àustria.
RELIGIOSES
• Divisió catòlica (protestants i catòlics)
• Igualtat i llibertat religiosa.
7.Esquema del comerç triangular:
8.Detalla les transformacions que va experimentar l'Europa del segle XVII en els àmbits que es detallen
a continuació:
−DEMOGRAFIA:
és manté la població menys Holanda i Anglaterra.
−JERARQUIA SOCIAL:
Continua essent una societat estamental (piràmide) amb la diferència que els burgesos(no privilegiats) es van
convertint poc a poc en un sector ric i influent.
−POLÍTICA:
2
Ascensió d'Europa coma potència, enfonsament de l'imperi dels Àustria. Independència d'Holanda.
Alemanya es fragmenta en més de 300 estats.
Llibertat religiosa protestants
Catòlics
−CIÈNCIA:
empirisme: defensava el mètode experimental com l'única base per a un coneixement científic.(astrònom
italià: Galileu Galilei − teoria heliocèntrica)
−FILOSOFIA:
El francès Descartes, A la seva obra discurs del mètode, va donar primacia a la raó per a la comprensió de la
realitat, va establir el dubte metòdic i va proposar un llenguatge matemàtic coma model per fonamentar el
coneixement.
esclaus
manufactures
EUROPA
ÀFRICA
AMÈRICA
3
Descargar