Subido por ielomrani1

EXERCICIS TEMA 13

Anuncio
IMAD EL OMRANI
ECONOMIA D’EMPRESA
TEMA 13:
3. La Marta i en Joan han decidit, en comptes de crear l’empresa sota la forma jurídica de
societat limitada nova empresa (SLNE), considerar una altra forma jurídica la societat anònima
(SA). Explica els trets característics d’aquesta forma jurídica i quins són ara els tràmits i els
passos que s’han de fer per crear l’empresa. Confecciona un quadre comparatiu on es recullin
les semblances i les diferències entre ambdues formes jurídiques.
Les característiques de la SA són:
- Ha de tenir un mínim d’un soci. Els socis tenen responsabilitat limitada.
- El capital prové de les aportacions dels socis.
- Capital mínim de 60,000€.
- Aquest capital es divideix en accions les quals es poden transferir lliurement.
Comparar entre SLNE i SA.
- SLNE:
Màxim cinc negocis, amb un capital mínim i un màxim. És de responsabilitat limitada i amb
una fiscalitat d’impost sobre societats.
- SA:
Mínim un soci, amb un capital de 60.000€ mínim. És de responsabilitat limitada i la fiscalitat
d’impost sobre societats.
8. Imaginem que volem desenvolupar una idea de negoci: una agència de viatges
especialitzada en viatges per a famílies amb nens. Confecciona el pla de màrqueting
corresponent.
Per tal de portar a bon cau l’idea d’una agència de viatges especialitzada en viatges per a
famílies amb nens el més important és captar l’atenció dels més petits però sense oblidar als
pares, que són els que finalment decideixen. Per això s’ha de cuidar als clients més petits però
sense oblidar als més grans, trobant aixì un punt mig que satisfaci a tots els membres de la
familia.
10. En cas que el VAN d’un projecte empresarial doni negatiu, què es pot fer per millorar la
viabilitat financera, és a dir, per tal que sigui positiu?
Tenir el VAN negatiu significa que no hi ha viabilitat econòmica. Per tal de canviar-ho a
positiu haurem de minimitzar les inversions inicials a més de cambiar la distribució dels
fluxos de caixa i d’aquesta manera maximitzar-los.
1.Creus que la localització d’un negoci és sempre una dada important per un projecte
d’iniciativa empresarial? Raona la resposta.
La localització és un fet dels importants que decidirá si el negoci va cap bé o cap a malament.
Encara que no a totes les empreses. Hi han empreses que no necesiten una bona localització
ja que tenen clients fidels a la marca i es mouen cap a on hagin d’anar. Encara això la
localització segueix sent important, estar prop dels clients o del magatzem dels subministres,
aquests dos fets són claus també.
2. Per quina raó creus que el total del pla d’inversió ha de coincidir amb el total del pla de
finançament? Podria ser que fossin diferents?
El total del pla d’inversió ha de coincidir amb el total del pla de finançament per el fet de que
s’està avaluant el valor de les inversions que ha de fer l’empresa i a més es comparen les fonts
de finançament per tal de poder fer aquestes inversions.
Descargar