Subido por María José Ferrandis

Actividad latinismos CUC 2

Anuncio
LLATINISMES I
Els llatinismes són paraules ó expressions en llatí que hui en dia s´utilitzen en la nostra llengua
en diversos contextos i que conserven el seu significat original. Aquestes expressions també
formen part de la cultura clàssica.
Qui no ha escoltat alguna vegada parlar del cancerber per referis-se a un porter de futbol? ó de
l´expressió carpe diem per designar que hi ha que viure el moment i aprofitar el dia?
Poc a poc hi aniràs aprenent més i de segur et sonaran més d´un i de dos!
A continuació, et propose unes frases en les què has de localitzar diferents llatinimes i
esbrinar el seu significat:
- No es pot jutjar a les persones a priori, hi ha que coneixer-les abans.
- Per trobar feina va redactar un curriculum vitae i l´envià a diverses empresses.
- És molt fàcil comentar les coses a posteriori, quan ja tots saben què ha passat.
- Els alumnes van entregar els treballs ipso facto, quasi abans de què el hi demanara la
professora.
- Aquest any la lliga de futbol es guanyarà in extremis, doncs hi han equips molt igualats.
- Un hábitat és el lloc on viu una espècie animal o vegetal: l´espai que reuneix les
condicions adequades perquè una espècie puga viure i reproduir-se.
- És normal que haja canviat el seu status des de què va ascendir en el treball.
Ara idea tu altres frases amb els llatinismes que hem llegit i el proposats a les imatges:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Descargar