«Kirguistán 2010» «El Kirguizistan 2010»

Anuncio
«El Kirguizistan 2010»
«Kirguistán 2010»
En el marc d’activitats de l’Observatori Àsia Central, Casa
Àsia es complau a convidar-vos a la conferència
En el marco de actividades del Observatorio Asia Central,
Casa Asia se complace en invitarle a la conferencia
«El Kirguizistan 2010»
«Kirguistán 2010»
El motiu d’aquesta conferència és fer conèixer el Kirguizistan
i la naturalesa del conflicte que actualment desestabilitza
no només el país sinó tota la regió centreasiàtica.
El motivo de esta conferencia es dar a conocer Kirguistán
y la naturaleza del conflicto que actualmente está desestabilizando no sólo el país sino toda la región centroasiática.
Fins fa pocs anys, el Kirguizistan era considerat un referent
a segui per al desenvolupament de la democràcia en els
països exsoviètics d’Àsia Central. Malgrat tot, la corrupció
creixent del govern de Kurmanbek Bakiyev i la degradació
dels drets i les llibertats dels ciutadans han desembocat
en una forta inestabilitat del sistema de govern del país.
Hasta hace pocos años, Kirguistán era visto como un referente
a seguir para el desarrollo de la democracia en los países ex
soviéticos de Asia Central. Sin embargo, la creciente corrupción
del gobierno de Kurmanbek Bakiyev y la degradación de los
derechos y libertades de los ciudadanos han desembocado
en una fuerte inestabilidad del sistema de gobierno del país.
Després dels disturbis aparentment espontanis d’abril del
2010, un govern provisional dirigit per la líder de l’oposició,
Roza Otunbayeva, va prendre el poder: va prometre
eleccions legislatives i canvis a la Constitució per reforçar
el control del Parlament en detriment de la figura del
President.
Después de los disturbios aparentemente espontáneos de
abril de 2010, un gobierno provisional dirigido por la líder
de la oposición, Roza Otunbayeva, tomó el poder: prometió
elecciones legislativas y cambios en la Constitución para
reforzar el control del Parlamento en detrimento de la figura
del Presidente.
El Kirguizistan viu aquests dies un dels episodis més
crítics des de la seva independència. La conferència
comptarà amb la presència de dos experts en Kirguizistan
que ens faran una presentació general del país i ens
donaran la seva opinió sobre el present i el futur del país
centreasiàtic.
Kirguistán está viviendo estos días uno de los episodios
más críticos desde su independencia. La conferencia
contará con la presencia de dos expertos en Kirguistán
que nos harán una presentación general del país y nos
darán su opinión sobre el presente y el futuro del país
centroasiático.
PROGRAMA
Paraules de benvinguda i moderadora:
Aurèlia Mañé Estrada, directora de l’Observatori Àsia
Central
PROGRAMA
Palabras de bienvenida y moderadora:
Aurèlia Mañé Estrada, directora del Observatorio Asia
Central
Ponents:
Altishka Baibekova, presidenta de l’Associació HispanoKirguís “Sumalak”
Nicolás de Pedro, investigador del CIDOB i becari Ruy de
Clavijo de Casa Àsia 2009
Ponentes:
Altishka Baibekova, responsable de la Asociación HispanoKirguís «Sumalak»
Nicolás de Pedro, investigador del CIDOB y becario Ruy
de Clavijo de Casa Asia 2009
Dilluns 12 de juliol de 2010, de 19.30 h a 21.00 h
Casa Àsia · Sala Samarcanda
Av. Diagonal, 373 · 08008 Barcelona
Lunes, 12 de julio de 2010, de 19.30 h a 21.00 h
Casa Asia · Sala Samarcanda
Av. Diagonal, 373 · 08008 Barcelona
Preguem confirmació d’assistència:
[email protected] · 93 368 49 09
Se ruega confirmar asistencia:
[email protected] · 93 368 49 09
Més informació:
www.casaasia.es · www.asiacentral.es
Más información:
www.casaasia.es · www.asiacentral.es
Organitzat per:
Organizado por:
Socis que formen l’Observatori Àsia Central:
Socios que forman el Observatorio Asia Central:
www.asiacentral.es
Entitat col·laboradora:
Entidad colaboradora:
Consorci Casa Àsia / Consorcio Casa Asia:
Alt Patronat / Alto Patronato:
Amb la col·laboració de:
Con la colaboración de:
Descargar