«El retorn d`Euràsia» «El retorno de Eurasia»

Anuncio
TRIBUNA CASA ÀSIA
-
POLÍTICA I SOCIETAT
Casa Àsia, amb la col·laboració d’Ediciones Península, es complau
a convidar-vos a la taula rodona
Casa Asia, con la colaboración de Ediciones Península, se complace
en invitarle a la mesa redonda
«El retorn d’Euràsia»
«El retorno de Eurasia»
En aquesta taula rodona s’analitzarà l’evolució de les repúbliques
de l’Àsia Central exsoviètica, el paper de les grans potències
(la Xina, Rússia, els EUA, la Unió Europea i l’Índia), així com
la influència i les perspectives en relació al conflicte a
l’Afganistan. A més, es farà una presentació contextual del
projecte acadèmic Eurasian Hub (http://eurasianhub.com/ ) i
del llibre El retorno de Eurasia: 1991-2011 (publicat per Ediciones
Península) en què catorze especialista desxifren les claus que
han provocat, al llarg dels darrers vint anys, que el nucli del
gran macrocontinent eurasiàtic hagi esdevingut un dels principals
escenaris geoestratègics del món.
En esta mesa redonda se analizará la evolución de las repúblicas
del Asia Central ex soviética, el papel de las grandes potencias
(China, Rusia, EE UU, Unión Europea y la India), así como la
influencia y perspectivas en relación al conflicto en Afganistán.
Además, se hará una presentación contextual del proyecto
académico Eurasian Hub (http://eurasianhub.com/ ) y del libro El
retorno de Eurasia: 1991-2011 (publicado por Ediciones Península)
en el que catorce especialistas descifran las claves que han
provocado, a lo largo de los últimos veinte años, que el núcleo
del gran macrocontinente euroasiático se haya convertido en
uno de los principales escenarios geoestratégicos del mundo.
A càrrec de:
Francisco Veiga, professor d’Història d’Europa Oriental i Turquia
de la UAB
Nicolás de Pedro, investigador de CIDOB, especialista en Àsia
Central
A cargo de:
Francisco Veiga, profesor de Historia de Europa Oriental y
Turquía de la UAB
Nicolás de Pedro, investigador de CIDOB, especialista en Asia
Central
Presentat per:
Rafael Bueno, director de Política i Societat de Casa Àsia
Presentado por:
Rafael Bueno, director de Política y Sociedad de Casa Asia
Organitzat per:
Organizado por
ANYS
Dimarts, 17 d’abril del 2012, de 19.00 h a 20.30 h
Casa Àsia · Auditori Tagore
Av. Diagonal, 373
08008 Barcelona
Entrada lliure · Aforament limitat
AÑOS
Amb la col·laboració de:
Con la colaboración de:
Martes, 17 de abril de 2012, de 19.00 h a 20.30 h
Casa Asia · Auditorio Tagore
Av. Diagonal, 373
08008 Barcelona
Entrada libre · Aforo limitado
En el marc de:
En el marco de:
www.asiacentral.es
www.casaasia.cat · www.casaasia.es · www.casaasia.eu
Consorci Casa Àsia / Consorcio Casa Asia:
Alt Patronat / Alto Patronato:
Descargar