Cambodja: cinc vides cap a l`equitat

Anuncio
«Cambodja: cinc vides cap a l’equitat»
«Camboya: cinco vidas hacia la equidad»
©Thomas Cristofoletti i Pau i Desenvolupament
Casa Àsia, Pau i Desenvolupament i l’Agència Espanyola de Cooperació
Internacional per al Desenvolupament es complauen a convidar-vos
a la projecció del documental, fotografies i debat posterior
Casa Asia, Paz y Desarrollo y la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo se complacen en invitarle a la proyección
del documental, fotografías y posterior debate
«Cambodja: cinc vides cap a l’equitat»
«Camboya: cinco vidas hacia la equidad»
El 80% de la població cambodjana viu en l’àmbit rural on existeixen
altes taxes d’analfabetisme, pobresa, desigualtats de gènere i exclusió
social.
El 80% de la población camboyana vive en el ámbito rural donde
existen altas tasas de analfabetismo, pobreza, desigualdades de
género y exclusión social.
Amb l’objectiu de donar a conèixer la manera de viure actual, inquietuds
i aspiracions futures d’aquesta població, projectarem una mostra
audiovisual.
Con el objetivo de dar a conocer los modos de vida presentes,
inquietudes y aspiraciones futuras de esta población, proyectaremos
una muestra audiovisual.
Pau i Desenvolupament potencia des del 2007 l’enfortiment dels drets
de les dones i les nenes, la millora de les condicions de vida de les
famílies a través del desenvolupament econòmic i la millora de l’accés
i la qualitat dels serveis sanitaris abans, durant i després del part.
Paz y Desarrollo potencia desde el 2007 el fortalecimiento de los
derechos de las mujeres y las niñas, la mejora de las condiciones de
vida de las familias a través del desarrollo económico y la mejora del
acceso y la calidad de los servicios sanitarios antes, durante y después
del parto.
A càrrec de:
Isabel Fernández, responsable de comunicació de Pau i Desenvolupament
Presentat per:
Rafael Bueno, director de Política i Societat de Casa Àsia
Maria José Juanes, coordinadora de la Xarxa de Dones Asiàtiques i
Espanyoles de Casa Àsia
Dimarts, 20 de setembre del 2011, a les 19.00 h
Casa Àsia · Auditori Tagore
Av. Diagonal, 373
08008 Barcelona
Entrada lliure · Aforament limitat
Organitzat per:
Organizado por:
A cargo de:
Isabel Fernández, responsable de comunicación de Paz y Desarrollo
Presentado por:
Rafael Bueno, director de Política y Sociedad de Casa Asia
Maria José Juanes, coordinadora de la Red de Mujeres Asiáticas y
Españolas de Casa Asia
Martes, 20 de septiembre de 2011, a las 19.00 h
Casa Asia · Auditorio Tagore
Av. Diagonal, 373
08008 Barcelona
Entrada libre · Aforo limitado
Amb el patrocini de:
Con el patrocinio de:
www.casaasia.cat · www.casaasia.es · www.casaasia.eu
Consorci Casa Àsia / Consorcio Casa Asia:
Alt Patronat / Alto Patronato:
Descargar
Fichas aleatorios
Prueba

4 Tarjetas Arthas Quinzel

tarjeta del programa pfizer norvasc

0 Tarjetas joseyepezsumino

tarjeta del programa pfizer norvasc

0 Tarjetas joseyepezsumino

tarjeta del programa pfizer norvasc

0 Tarjetas joseyepezsumino

sistemas educativos

17 Tarjetas Lizbet Sánchez Licea

Crear fichas