Budisme # Budismo

Anuncio
EL BUDISME
El budisme
SSs buSSsmS
El
budism
e
e
BUDISME
BUDISME
Els viaranys del budisme
El Budisme ha existit durant més de
2500 anys i ha sigut un dels
principals influenciants religiosos,
artístics i socials que prové d’orient.
Es va originar al nord de la Índia, allà
on va néixer el seu fundador,
Siddharta Gautama, el Buda, qui va
poder arribar a l’ estat de poder veure
la naturalesa de les coses, la
il.luminació.
Una de las característiques que
distingeix el Budisme de la resta de
religions, és que no parteix del
concepte d’un Déu creador, la seva
meta principal no correspon a les
bases d’un Déu personal, sinó que
segueixen les paraules de Buda,
aquell qui arribà a la il.luminació.
El Buda
-Qui ets? Un Déu, un fantasma, un home?li preguntà atònit al veure que d’ell provenia
una aura completament diferent de la resta
d’éssers.
-De totes aquestes conficions, volicions i
formacions mentals amb base de les quals
m’has descrit com a Déu, fantasma i home,
n’estic completament alliberat. Sóc un
Buda.
Descoberta del
sofriment
Sentit de
la vida
Il.luminació
Deixebles
DHARMA; Les Quatre Nobles
Veritats
Primera veritat ->
La vida és sofriment ja que l’existència
al món és insatisfactòria. El sofirment
prové per la fugacitat de les coses, res
no és permanent.
Segona veritat ->
L’origen del sofriment és el desig i
l’avarícia juntament amb la ignorància
i l’odi que s’encadena amb el cicle de
reencarnacions.
Tercera veritat ->
El sofriment es pot superar si cessa
l’egoisme, l’avarícia, tot desig, i si tots
els éssers s’estimen i s’accpeten. L’estat
màxim de perfecció en la vida humana
és el nirvana.
Quarta veritat ->
Hi ha un camí que condueix a la
felicitat o al nirvana, és el Camí dels
Vuit Viaranys que seguidament
comentarem.
El Noble Òctuple Viarany
Coneixement
(la visió recta)
Intenció recta
(allunyar-se de desitjos i plaers)
Paraula recta
(sent sincer)
Acció recta
(portant una vida moral recta)
Existència recta
(guanyant-se la vida sense fer mal)
Esforç recta
(reprimint els instints violents)
Pensament recta
(no cedint al desig)
Concentració recta
(contemplació a través de la
meditació)
DHAMMAPADA
• Llengua pali
• 432 frases
Buda no va deixar res escrit, però va transmetre als seus
deixebles un seguit d’ensenyaments que ells van mantenir de
forma oral, però que més tard es passar en forma d’escrit.
El sermó de benarés és un Sermó que va fer Buda en un parc de Beanrés. Allà hi havia 5
monjos, els quals el van seguir com a deixebles i van formar la primera comunitat budista.
La seva activitat principal consistia a predicar la doctrina de cap a cap del país, i durant els tres
mesos de pluja, a meditar. Era l’equilibri entre acció i meditació.
1.
Budisme Theravada: És la tradició més antiga i la primitiva. És anomanada theravada i també
Petit Vehicle o hinayana (en japonès). Conserva la forma més pura de la doctrina de Buda. El
paper principal el tenen els monjos que valoren l’esforç individual per l’alliberament. Té uns cent
milions de seguidors.
2.
Budisme mahayana: És la segonda tradició; el budisme mahayana o Gran Vehicle. El seu ideal
és el bodhisattva, un ésser que aspira a adquirir l’estat de Buda, però renuncia al nirvaba fins
que tots els éssers s’hagin salvat. Tothom pot arribar a la il.luminació.
3.
Budisme tàntric: Va néixer entre els segles V i IX dC quan a l’Índia es va barrejar la religió
pròpia del Tibet i el budisme. És el tercer corrent anomenat Vajrayana o Vehicle del Diamant o
Tantrayana. Crea la nova tradició del budisme tibetà (el que es practica a occident). Consisteix
en la repetició de mantres i el culte al Lama. El practiques uns 15 milions de persones.
Descargar