Quondam puer fuit, Narcissus, qui sedecim annos habebat et

Anuncio
PRÁCTICA DE LATÍN I: Declinaciones primera, segunda y tercera
NOMBRE Y APELLIDOS:
.
Echo et Narcissus
Quondam puer fuit, Narcissus, qui sedecim annos habebat et pulcher iuvenis erat. Multi iuvenes et
multae puellae illum cupiverunt, sed in tenera forma dura superbia fuit: nulli iuvenes, nullae puellae
illum tetigerunt. Nympha Echo, quae nec reticere loquenti nec prius ipsa loqui didicit, Narcissum
trepidos cervos in retia agitantem adspicit. Echo corpus sed non vocem habebat, tantum ultima verba
aliorum reddere poterat. Fecerat hoc Iuno, quam Echo longo sermone tenuit, nam cum Iove saepe
nymphae iacebant; ita eae e Iunone fugere poterant. Iuno dolum sensit et irata dixit: «potestas tuae
linguae, quae me delusit, parva erit vocisque brevissimus usus». Itaque nympha tantum ultima audita
verba reportat. Ergo, ubi Narcissum per devia rura vagantem vidit et incaluit, sequitur vestigia furtim. O
quotiens voluit blandis dictis accedere et molles preces adhibere! Natura repugnat nec sinit, incipiat; sed
illa parata est exspectare sonos, ad quos sua verba remittat. Forte puer ab agmine fido comitum
seductus dixerat: «Ecquis adest?» et «adest» responderat Echo. Hic stupet et magna voce clamat
«veni!» vocat illa vocantem. Respicit et rursus nullo veniente, «quid» inquit «me fugis?» et totidem
verba, quae dixit, recepit. «Huc coeamus!» dixit, «coeamus!» rettulit Echo et verbis suis favet, bracchia
sperato collo iniecit. Ille fugit fugiensque «manus complexibus aufer!» Illa spreta silvis latuit; sed tamen
amor haeret crescitque dolore repulsae: vigiles curae corpus miserabile extenuant, et macies cutem
adducit, tandem corpus abit, vox sola manet; omnes sonum audiunt, qui vivit in illa. Sed aliquis
despectus manus ad aethera tollens dixerat «sic amet ipse, sic non potiatur amato!». Rhamnusis iustis
precibus adsensit. Narcissus quondam venationis fessus, sitiens, ad fontem, cuius aqua nitidissima erat,
procubuit faciemque vidit. Imaginis formam mirans, herere temptat sed imago fugit. Nihil puerum
PRÁCTICA DE LATÍN I: Declinaciones primera, segunda y tercera
NOMBRE Y APELLIDOS:
.
abstrahere inde potest; lacrimae aquas turbaverunt. Dum dolet, ab summa ora vestem deduxit nudaque
pectora marmoreis palmis percussit, pectora percussa roseum roborem traxerunt. Sic amore attenuatus
liquitur. Nec vigor et vires, nec corpus remanet quod quondam amaverat Echo. Ille caput fessum in viridi
herba submisit, mors lumina mirantia formam domini clausit. Sorores naides planxerunt et sectos
capillos fratri posuerunt, planxerunt dryades; plangentibus adsonat Echo. Iamque rogum quassasque
faces feretrumque parabant: nusquam corpus erat; croceum florem pro corpore inveniunt albis foliis
medium cingentibus.
TRADUCCIÓN
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
PRÁCTICA DE LATÍN I: Declinaciones primera, segunda y tercera
NOMBRE Y APELLIDOS:
.
Vocabulario:
abeo, is, ire, ii, itum: desvanecerse, desaparecer
abstraho, is, ere, traxi, tractum : arrastrar,
separar
abstraho, is, ere, traxi, tractum: separar, arrancar
accedo, is, ere, cessi, cessum : acercarse,
aproximarse; marchar contra
adduco, is, ere, duxi, ductum: contraer, encoger,
arrugar
adhibeo, es, ere, ui, itum: ofrecer, emplear
adsentio, is, ere, sensi, sensum: asentir, estar de
acuerdo
adsono, as, are: responder con un sonido
adspicio, is, ere, spexi, spectum: ver
adsum, es, esse, adfui: estar presente
aether, eris, m: cielo
agito, as, are: perseguir, dar caza
agmen, inis, n.: multitud, grupo
albus, a, um: blanco
alius, a, um : otro,a
aliquis, a, id : alguien, alguno
amo, as, are, avi, atum: amar, estar enamorado
amor, oris, m. : amor
amor, oris, m.: amor
annus, i, m. : año
aqua, ae, f. : agua
aspicio, is, ere, spexi, spectum : ver, observar
attenuatus, a, um: consumido
audio, is, ire, iui, itum : oír, escuchar; aprender
aufer: 2.ª p. sg. pres. imperat. aufero, quitar,
retirar
blandus, a, um: dulce, seductor
bracchium, ii, n.: brazo
breuis, e : breve
capillus, i, m. : cabello
caput, itis, n.: cabeza
ceruus, i, m. : ciervo
cingo, is, ere, cinxi, cinctum: ceñir, rodear
clamo, as, are: gritar
claudo, (cludo) is, ere, clausi, clausum : cerrar;
encerrar
coeo, is, ire, ii, itum: juntarse, reunirse
collum, i, n. : cuello
comes, itis, m. : compañero
complexus, us, m.: abrazo
corpus, oris, n. : cuerpo
cresco, is, ere, creui, cretum : nacer; crecer;
elevarse
croceus, a, um: de color azafranado
cum, : [prep. abl.] con; [ conj.] cuando; como;
aunque
cupio, is, ere, ii ou iui, itum : desear, ansiar,
anhelar
cura, ae, f. : cuidado, atención; preocupación
cutis, is, f. : piel
deduco, is, ere, duxi, ductum: separar, sacar
deluso, is, ere, si, sum: engañar
despicio, is, ere, spexi, spectum: despreciar
devius, a, um: apartado, fuera del camino
dico, is, ere, dixi, dictum : decir
dictum, i, n.: palabra
didicit : ?
doleo, es, ere, ui, itum: sufrir, estar afligido
dolor, oris, m. : dolor
dolus, i, m.: engaño
dominus, i, m.: dueño, señor
dryades, um, f.: dríadas, ninfas de los bosques
dum, conj.: _ ind.: mientras
durus, a, um : duro, firme
Echo, n. inv.: Eco
ecquis, pron.: ¿acaso alguien... ?
ego, mei : yo
ergo, : [conj.ilativo-conclusiva] así pues, por
consiguiente
exspecto, as, are, aui, atum: esperar
extenuo, as, are: adelgazar, debilitar
facies, ei, f.: rostro, cara
facio, is, ere, feci, factum : hacer
faueo, es, ere, faui, fautum: ser favorable a
fax, facis, f.: antorcha
feretrum, i, n.: andas para transportar a los
muertos, féretro, ataúd
fessus, a, um : fatigado, cansado
fidus, a, um: fiel, leal
flos, oris, m.: flor
folium, ii, n.: hoja
fons, fontis, m.: fuente
forma, ae, f.: belleza
forte, : [adv.] casualmente, quizá, acaso, tal vez
fortis, e : fuerte, vigoroso, robusto; valiente,
animoso
frater, tris, m. : hermano
fuga, ae, f. : fuga, huida
fugio, is, ere, fugi : huir [de], apartarse, esquivar
furtim, adv.: a escondidas, furtivamente
habeo, es, ere, bui, bitum : tener
haereo, es, ere, haesi, haesum: adherirse,
abrazar
herba, ae, f. : hierba
herere : ?
hic, : [adv.] aquí
hic, haec, hoc : este, esta, esto
huc, adv.: aquí
iaceo, es, ere, cui, citurus: yacer
iam, : [adv.] ya, en este momento
ille, illa, illud : aquel, aquella, aquello
imago, inis, f.: imagen
incalesco, is, ere, calui: inflamarse
incipio, is, ere, cepi, ceptum: empezar
inde, : [adv] de allí; por ello; desde entonces
iniicio, is, ere, ieci, iectum : echar, arrojar;
inspirar; insinuar, sugerir
inquit, : [v.defectivo] dice
inuenio, is, ire, ueni, uentum : encontrar;
conseguir; descubrir
ipse, ipsa, ipsum : mismo
iratus, a, um : irritado, indignado
is, ea, id : él, este
ita, : [adv.] así, de este modo
itaque, : [conj. ilativo-conclusiva] así pues, por
consiguiente
Iuno, onis, f. : Juno
Iuppiter, Iovis, m.: Júpiter
iustus, a, um: justo, razonable
iuuenis, is, m. : joven
lacrima, ae, f. : lágrima, gota
lateo, es, ere, latui : esconderse, ocultarse
lingua, ae, f. : lengua; idioma, lenguaje
liquor, eris, i, [verbo deponente: debe traducirse
en voz activa] liquitur: se derrite, se funde
longus, a, um : largo
loquor, eris, i, locutus sum [verbo deponente:
debe traducirse en voz activa]: hablar
lumen, inis, n. : luz; [pl.] ojos
macies, iei, f.: escualidez, delgadez
magnus, a, um : grande
maneo, es, ere, mansi, mansum : permanecer,
quedarse
mano, as, are : manar, correr; chorrear;
extenderse; verter
manus, us, f. : mano; poder; [pl.] tropa
marmoreus, a, um: de mármol
medium, ii, n.: centro, medio
medius, a, um : que está en medio, central,
centro de
miror, aris, ari: admirar [mirantia: participio de
presente]
miserabilis, e: digno de compasión, consumido
mollis, e: dulce, suave
mors, mortis, f. : muerte
multus, a, um : mucho, abundante
nais, idis, f. : Náyade [ninfa de los ríos y fuentes]
nam, : [conj. coord.causal] pues, en efecto
Narcissus, i, m. : Narciso [convertido en flor]
natura, ae, f. : naturaleza
nec, : [conj. copulativa, =neque] ni, y no
nihil, : [indeclinable, también nil] nada
nitidus, a, um: brillante, transparente
nudus, a, um: desnudo
nullus, a, um : ninguno
nusquam, : [adv.] en ninguna parte
nympha, ae, f. : ninfa [divinidad que vive en el
mar, fuentes...]
o, : [interj.exclamativa] oh
omnis, e : todo
ora, ae, f.: extremo
oro, as, are : suplicar, rogar, implorar
os, oris, n. : boca; cara, rostro
palma, ae, f.: palma, mano
paro, as, are : preparar
paruus, a, um : pequeño
pectus, oris, n.: pecho
percutio, is, ere, cussi, cussum: golpear
plango, is, ere, planxi, planctum: lamentarse,
llorar
pono, is, ere, posui, situm: poner, depositar
possum, potes, posse, potui : poder, ser capaz
potestas, atis, f. : poder, potestad, autoridad
potior, iris, iri, potitus sum: apoderarse de (_ abl.)
preces, um, f. pl.: súplicas
prius, inv.: antes, primero
pro, : [prep.abl.] delante de; en favor de, en
defensa de; en lugar de
procumbo, is, ere, cubui, cubitum: inclinarse
hacia delante, tenderse
puella, ae, f. : doncella, muchacha; amada;
mujer joven
puer, eri, m. : niño
pulcher, chra, chrum : bello, hermoso; limpio
quam, : [adv. interr.] cuán, cuánto, qué; [adv.2º
término] que, como; [+superl.] lo más...posible
quassus, a, um: + faces: hechas astillas
qui, quae, quod : [relat.] cual, que, quien
quid, inv.: ¿por qué?
quod, : [adv.causal y completiva] porque; el
hecho de que
quondam, : [adv.] en otro tiempo
quotiens, adv. exclam.: ¡cuántas veces!
recipio, is, ere, cepi, ceptum : retirar; recobrar;
recibir, aceptar; obtener
reddo, is, ere, ddidi, dditum : devolver,
contestar, replicar; imitar
refero, fers, ferre, tuli, latum: devolver
remaneo, es, ere, mansi, mansum : detenerse;
permanecer, quedar
remitto, is, ere, misi, missum: devolver
repello, is, ere, reppuli, repulsum : rechazar,
alejar
reporto, as, are: repetir
repugno, as, are: oponer resistencia, resistir
repulsa, ae, f.: rechazo
respicio, is, ere, spexi, spectum: mirar hacia atrás
respondeo, es, ere, di, sum : responder,
contestar
rete, is, n.: red
PRÁCTICA DE LATÍN I: Declinaciones primera, segunda y tercera
NOMBRE Y APELLIDOS:
reticeo, es, ere, cui: callar; non reticere:
responder
Rhamnusis, idis, f.: Ramnusia o Némesis, diosa de
la venganza
robor, oris, n.: fuerza, vigor
rogus, i, m.: pira
roseus, a, um: rosado
rursus, adv.: de nuevo
rus, ruris, n. : campo, finca
saepe, inv.: a menudo
seco, as, are, secui, sectum: cortar
sed, : [conj.adversativa] pero, mas, sin embargo
sedecim, inv.: dieciséis
seduco, is, ere, duxi, ductum: separar
sentio, is, ire, sensi, sensum : percibir, sentir
sequor, eris, i, secutus sum : seguir; perseguir
sermo, onis, m. : discurso, sermón
sic, adv.: así; _ subj.: ojalá
silva, ae, f.: bosque
sino, is, ere, sivi, situm: permitir, consentir (que
con subj. o infinit.)
sitio, is, ire, iui: tener sed
solus, a, um : solo, único
sonus, i, m.: sonido, palabra
soror, oris, f.: hermana
sperno, is, ere, spreui, spretum: rechazar
spero, as, are: esperar
stupeo, es, ere, ui: quedarse atónito
submitto, is, ere, misi, missum: bajar, abatir
summus, a, um: superlativo de magnus, extremo,
más alto
superbia, ae, f. : orgullo, arrogancia, soberbia
suus, a, um : su, suyo
tamen, : [adv.] sin embargo
tandem, : [adv.] finalmente
tango, is, ere, tetigi, tactum : tocar
tantum, : [adv.] tanto, tan; [tantum...quantum]
tanto...cuanto
tantus, a, um : tan grande, tan, tanto
tempto, as, are: intentar
teneo, es, ere, ui, tentum: retener
tener, era, erum: tierno, delicado
tollo, is, tollere, sustuli, sublatum : levantar,
elevar
totidem, inv.: el mismo número de, otras tantas
traho, is, ere, traxi, tractum: sacar, hacer fluir
trepidus, a, um: inquieto, trémulo
turbo, as, are: turbar
tuus, a, um : tu, tuyo
ubi, conj.: cuando
uenio, is, ire, ueni, uentum : venir
uagor, aris, ari: errar
uenatio, onis, f.: caza
uerbum, i, n. : palabra, vocablo
uestigium, ii, n.: huella
uestis, is, f.: vestido
uideo, es, ere, uidi, uisum : ver
uigil, ilis: que quita el sueño
uigilo, as, are : velar, vigilar; cuidar de
uigor, oris, m.: vigor, fuerza vital
uires, ium, f. : [plural de vis,vim, vi] fuerzas
uiridis, e: verde
uis, vis, f.: fuerza
uiuo, is, ere, uixi, uictum : vivir
ultimus, a, um : [superl.] último, el más alejado
uoco, as, are : llamar, convocar
uolo, uis, uelle, volui : querer
uox, uocis, f.: voz
usus, us, m.: uso
.
Descargar