Saponificació

Anuncio
Biologia
2-11-2011
SAPONIFICACIÓ
OBJECTIUS
Els àcids grassos tenen la capacitat de, per esterificació, saponificar-se amb un Na o
amb un K en forma d’hidròxid de sodi o d’hidròxid de potassi. Nosaltres ho
comprovarem barrejant una dissolució d’hidròxid de sodi amb oli d’oliva, que conté
àcid oleic, un àcid gras insaturat.
MATERIAL
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Oli d’oliva
−
Erlenmeyer
−
Espàtula
−
Comptagotes
Vas de precipitats
Fogó elèctric / Bec de Bunsen + reixeta + trípode
NaOH
Aigua destil·lada
Balança
Vareta
Proveta
PROCEDIMENT
Preparem una dissolució de NaOH al 20% pesant-ne la quantitat estimada i barrejant-lo
amb aigua destil·lada. Agafem els 50 ml d’oli amb una proveta i ho fiquem al vas de
precipitats mesclant-lo amb el NaOH al 20%. Dipositem aquesta solució sota un fogó
elèctric i ho escalfem mentre donem voltes a la mescla amb una vareta sense parar.
Prèviament ens hem hagut de posar una bata perquè esquitxa molt. Si no tenim fogons
elèctrics, ho escalfem amb un bec de bunsen, ficant un trípode a sobre amb una reixeta
per a que el foc no faci malbé el vas de precipitats.
RESULTATS
En els nostres casos ens han donat una pasta de sabó semisòlida i una pastilla dura, però
en teoria havia de donar un estat de tres capes subdividides.
− Capa d’oli que encara no s’ha saponificat.
− La capa pròpia de sabó.
− Una capa de glicerina alliberada i aigua.
CONCLUSIONS
Les meves conclusions són que si haguessim calculat una mica millo la
reacció, amb més precissió, hauríem pogut fabricar sabó artesanal, del que
porten fent les nostres àvies des de fa molt temps, i que encara utilitzen.
Biologia
2-11-2011
Descargar