«El paper de l`Índia en el nou ordre mundial» «El papel

Anuncio
«El paper de l’Índia en el nou ordre mundial»
«El papel de la India en el nuevo orden mundial»
«El paper de l’Índia en el nou ordre mundial»
Amb motiu de la visita al nostre país del professor Brahma Chellaney, considerat internacionalment com un dels principals intel·lectuals polítics de
l’Índia, Casa Àsia, en col·laboració amb la Fundación Ramón Areces, organitza una conferència sobre la consolidació de l’Índia com a potència internacional.
El doctor Chellaney és professor d’estudis estratègics del Centre d’Investigacions Polítiques de Nova Delhi i col·laborador habitual de mitjans de
comunicació internacionals com l’International Herald Tribune, el Wall Street Journal, el Japan Times, La Vanguardia o el Times of India. Ha estat
professor en diverses universitats nord-americanes com la Harvard University o la Johns Hopkins University’s School. De les seves publicacions
destaca el seu últim treball Asian Juggernaut, que s’ha convertit en un best-seller mundial sobre l’ascens de la Xina, el Japó i l’Índia com a actors
clau en l’àmbit global.
L’Índia ha deixat de ser el prometedor país de fa una dècada per convertir-se en una potència en ple ascens en el context internacional, fonamentalment
gràcies a posseir una de les economies de més desenvolupament del planeta malgrat la crisi internacional. El creixement anual del 8%, la
internacionalització d’empreses com Tata, el pròsper pes de la seva incipient classe mitjana i el manteniment del sistema democràtic més gran del
planeta han augmentat l’interès internacional per associar-se amb la nova potència asiàtica. Els acords signats durant els últims mesos amb els Estats
Units, Rússia i la Xina són una prova fefaent d’aquest interès.
«El papel de la India en el nuevo orden mundial»
Con motivo de la visita a nuestro país del profesor Brahma Chellaney, considerado internacionalmente como uno de los principales intelectuales
políticos de la India, Casa Asia, en colaboración con la Fundación Ramón Areces, organiza una conferencia sobre la consolidación de la India como
potencia internacional.
El doctor Chellaney es profesor de estudios estratégicos del Centro de Investigaciones Políticas de Nueva Delhi y colaborador habitual de medios de
comunicación internacionales como el International Herald Tribune, el Wall Street Journal, el Japan Times, La Vanguardia o el Times of India. Ha sido
profesor en varias universidades norteamericanas como la Harvard University o la Johns Hopkins University’s School. De sus publicaciones destaca
su último trabajo Asian Juggernaut, que se ha convertido en un best seller mundial sobre el ascenso de China, Japón e India como actores clave a
nivel global.
La India ha dejado de ser el prometedor país de hace una década para convertirse en una potencia en pleno ascenso en el contexto internacional,
fundamentalmente gracias a poseer una de las economías de mayor desarrollo del planeta a pesar de la crisis internacional. El crecimiento anual del
8%, la internacionalización de empresas como Tata, el pujante peso de su incipiente clase media y el mantenimiento del sistema democrático más
grande del planeta han aumentado el interés internacional por asociarse con la nueva potencia asiática. Los acuerdos firmados durante los últimos
meses con Estados Unidos, Rusia y China son una prueba fehaciente de este interés.
A càrrec de:
Brahma Chellaney, professor d’estudis estratègics del Centre d’Investigació Política de Nova Delhi
A cargo de:
Brahma Chellaney, profesor de estudios estratégicos del Centro de
Investigación Política de Nueva Delhi
Paraules de benvinguda a càrrec de:
Rafael Bueno, director de Política i Societat de Casa Àsia
Palabras de bienvenida a cargo de:
Rafael Bueno, director de Política y Sociedad de Casa Asia
Presentació a càrrec de:
Raimundo Pérez-Hernández y Torra, director de la Fundación Ramón
Areces
Presentación a cargo de:
Raimundo Pérez-Hernández y Torra, director de la Fundación Ramón
Areces
* Traducció simultània
* Traducción simultánea
Dimecres, 26 de gener del 2011, a les 19.00 h
Casa Àsia
Av. Diagonal, 373 · 08008 Barcelona
Entrada lliure · Aforament limitat
Inscripció: [email protected] · +34 93 368 42 81
Miércoles, 26 de enero de 2011, a las 19.00 h
Casa Asia
Av. Diagonal, 373 · 08008 Barcelona
Entrada libre · Aforo limitado
Inscripción: [email protected] · +34 93 368 42 81
Organitzat per:
Organizado por:
www.casaasia.cat · www.casaasia.es · www.casaasia.eu
Consorci Casa Àsia / Consorcio Casa Asia:
Alt Patronat / Alto Patronato:
Descargar
Fichas aleatorios
Explore flashcards