El paper de l`Índia en el nou ordre mundial

Anuncio
«El paper de l’Índia en el nou ordre mundial»
Amb motiu de la visita al nostre país del professor Brahma Chellaney, considerat internacionalment com un dels principals intel·lectuals polítics de
l’Índia, Casa Àsia, en col·laboració amb la Fundación Ramón Areces, organitza una conferència sobre la consolidació de l’Índia com a potència internacional.
El doctor Chellaney és professor d’estudis estratègics del Centre d’Investigacions Polítiques de Nova Delhi i col·laborador habitual de mitjans de
comunicació internacionals com l’International Herald Tribune, el Wall Street Journal, el Japan Times, La Vanguardia o el Times of India. Ha estat
professor en diverses universitats nord-americanes com la Harvard University o la Johns Hopkins University. De les seves publicacions destaca el
seu últim treball Asian Juggernaut, que s’ha convertit en un best-seller mundial sobre l’ascens de la Xina, el Japó i l’Índia com a actors clau en l’àmbit
global.
A càrrec de:
Brahma Chellaney, professor d’estudis estratègics del Centre d’Inves-tigació Política de Nova Delhi
Paraules de benvinguda a càrrec de:
Bernat Masferrer, director de l’Observatori Àsia Meridional
Presentació a càrrec de:
Manuel Azcona, director de Comunicació de la Fundación Ramón Areces
* Traducció simultània
Dimecres, 26 de gener del 2011, a les 19.00 h
Casa Àsia
Av. Diagonal, 373 · 08008 Barcelona
Entrada lliure · Aforament limitat
Inscripció: hschwarz@casaasia.es · +34 93 368 42 81
Organitzat per:
www.casaasia.cat · www.casaasia.es · www.casaasia.eu
Consorci Casa Àsia:
Alt Patronat:
«El papel de la India en el nuevo orden mundial»
Con motivo de la visita a nuestro país del profesor Brahma Chellaney, considerado internacionalmente como uno de los principales intelectuales
políticos de la India, Casa Asia, en colaboración con la Fundación Ramón Areces, organiza una conferencia sobre la consolidación de la India como
potencia internacional.
El doctor Chellaney es profesor de estudios estratégicos del Centro de Investigaciones Políticas de Nueva Delhi y colaborador habitual de medios de
comunicación internacionales como el International Herald Tribune, el Wall Street Journal, el Japan Times, La Vanguardia o el Times of India. Ha sido profesor
en varias universidades norteamericanas como la Harvard University o la Johns Hopkins University. De sus publicaciones destaca su último trabajo Asian
Juggernaut, que se ha convertido en un best seller mundial sobre el ascenso de China, Japón e India como actores clave a nivel global.
A cargo de:
Brahma Chellaney, profesor de estudios estratégicos del Centro de Investigación Política de Nueva Delhi
Palabras de bienvenida a cargo de:
Bernat Masferrer, director del Observatorio Asia Meridional
Presentación a cargo de:
Manuel Azcona, director de Comunicación de la Fundación Ramón Areces
* Traducción simultánea
Miércoles, 26 de enero de 2011, a las 19.00 h
Casa Asia
Av. Diagonal, 373 · 08008 Barcelona
Entrada libre · Aforo limitado
Inscripción: hschwarz@casaasia.es · +34 93 368 42 81
Organizado por:
www.casaasia.cat · www.casaasia.es · www.casaasia.eu
Consorcio Casa Asia:
Alto Patronato:
Descargar
Fichas aleatorios
Prueba

4 Tarjetas Arthas Quinzel

tarjeta del programa pfizer norvasc

0 Tarjetas joseyepezsumino

tarjeta del programa pfizer norvasc

0 Tarjetas joseyepezsumino

tarjeta del programa pfizer norvasc

0 Tarjetas joseyepezsumino

tarjeta del programa pfizer norvasc

0 Tarjetas joseyepezsumino

Crear fichas