Retrincos; Alfonso R Castelao

Anuncio
RETRINCOS
BIOGRAFÍA DE CASTELAO POR MEDIO DA SÚA OBRA RETRINCOS
Retrincos son cinco relatos que están ordenados cronolóxicamente na vida de Castelao. (infancia,
adolescencia, mocidade e madurez)
O segredo: Compostela, 1909.
O conto do segredo refléxase na vida de Castelao cando emigrou a arxentina xunto a súa mai para ir canda o
seu pai, pois este emigrara. Alí abrira unha pulpería e conseguira sair adiante. No relato vese reflexado en:
Tiña eu once anos cando meu pai que estaba na Arxentina,
Nos chamou cabo de si; e aló fomos embarcados, a miña nai
e máis eu, nun paquete alemán...
O inglés: Rianxo, 1914
Este conto trata sobre o patriotismo e ven coincidir coa parte da vida en que Castelao e participa no
movemento da acción galega e participa en La voz de Galicia e no diario El parlamento. No relato vese
reflexado en:
...Eu era, pois, un gran patriota belicoso, por que tamén a miña
patria era grande e forte, como a dun inglés, como a dun alemán.
Peito de Lobo: Placeres, 1918.
Este relato fala sobre o rechazo de seu e posteriormente da pérdida dese. Nesta época Castelao está
traballando de funcionario, da clases de debuxo e adhirese o galeguismo.
Vese reflexado en:
...como naquel tempo da miña mocedade artística aínda iña nos
palotes da caricatura...
O retrato: Pontevedra, 1922
Este relato consiste no paso da carrera de médico á de artista e literato. Encárgase destas partes na revista Nós.
No texto vese reflexado en:
Por amaina−la concencia guindei co mar tiduo de médico no
fondo dunha gabeta, e busquei outra maneira de me valer.
Sabela: Pontevedra, 1934
1
Este texto básase no cambio físico dunha muller que de nova era moi guapa e co tempo foi cambiando e o seu
aspecto empeorou. Esto coincide coa época na que escribe O ollo de vidro pasando a un humor negro.
Cando eu estaba no estudo...
ANÁLISE DO RELATO SABELA
Este relato ocorre nos días de festa dunha vila .
Ó comezo do conto relátase a historia cando o protagonista estaba nos estudos e o remate da historia cando el
xa era máis vello e xa rematara os estudos.
O espazo do relato é no lugar que se fan as festas nesta vila. Ó final da historia ocorra na porta da casa dos
pais do estudante.
Personases:
Sabela: é a moza máis fermosa da vila e baila có estudante en tódalas festas
O estudante: é un mozo divertido que coñeceu a Sabela e encontrouna uns anos despois pero moi cambiada
físicamente.
Nai do estudante: nalgún momento da historia dalle consellos ó seu fillo.
Narrador:
O relato é narrado polo protagonista, o estudante. Por iso está en primeira persoa.
2
Descargar