La Facultat d`Economia us desitja unes bones festes i un pròsper any

Anuncio
La Facultat
d'Economia us
desitja unes bones
festes i un pròsper
any
Un home només té dret a
mirar-ne un altre de dalt a
baix, quan l’ha d'ajudar a
alçar-se
Gabriel García Márquez
(1927-2014)
2015
La Facultat
d'Economia os
desea Feliz
Navidad y un
próspero año
Un hombre solo tiene derecho
a mirar a otro hacia abajo
cuando ha de ayudarle a
levantarse
Gabriel García Márquez
(1927-2014)
2015
The Faculty of
Economics wish
you a Very Merry
Christmas and a
Happy
New year
A man only has the right to
look down on another when it
is to help him to stand up
Gabriel García Márquez
(1927-2014)
2015
Descargar