Guerra de la Independencia - Bicentenari de la Guerra del Francès

Anuncio
bicentenari
LA RECERCA I LA PRODUCCIÓ BIBLIOGRÀFICA DELS DARRERS ANYS sobre LA GUERRA DEL FRANCÈS
2/4
PRINCIPALS APORTACIONS SOBRE
LA GUERRA DEL FRANCÈS (1994-2008)
Dins dels esdeveniments que configuren els sis anys de guerra (1808-1814), una heterogènia gamma de qüestions cobraren protagonisme: la
guerra i els enfrontaments armats, la posada en pràctica d'un govern forà amb una administració pròpia, les divisions polítiques i socials de
diferents grups que jugaren un paper importantíssim com a defensors (els afrancesats) o com a contraris (liberals i absolutistes) al govern
napoleònic i, enmig de tots ells -com a peça fonamental del teixit social present durant la guerra-, el poble, gran protagonista dels esdeveniments d'
aquells anys. L'obra de les Corts de Cadis i de la Constitució de 1812, el desenvolupament de la guerrilla i de la figura del guerriller, la divisió entre
absolutistes i liberals, són qüestions cabdals per entendre i donar sentit als canvis soferts amb posterioritat.
Aquests aspectes resulten fonamentals en els estudis que s'han realitzat durant els darrers anys. Oferim una mostra d'aquelles principals
aportacions, que van des d'una bibliografia més general fins a una altra més específica, seleccionada aquesta darrera a partir de la producció
generada pels centres i instituts d'estudis. Acotar els temes d'estudi ens ajuda a aprofundir en el seu anàlisi, però no hem d'oblidar aquelles
referències que contemplen períodes de llarga durada. El llistat d'obres que se citen són el llegat d'altres de caire i d'abast més general que, a partir
dels anys setanta i vuitanta del segle XX, analitzaren i aprofundiren en l'estudi de la Guerra del Francès com a principi i punt de partida de
transformacions que marcaren el rumb dels esdeveniments posteriors de l'època contemporània en els diferents territoris.
bibliografia general d’espanya
Diverses qüestions referents a la dominació francesa, a la resistència i a les conseqüències de la guerra presideixen els àmbits d'anàlisi de
2
bona part dels estudis d'abast general realitzats durant els darrers anys . Si bé la bibliografia prèvia a 1994 condensa una quantitat
significativa d'obres de referència, la producció bibliogràfica sobre diversos aspectes de la Guerra del Francès es multiplica a les portes del
Bicentenari. Destaquem els següents títols:
ABELLA, Rafael; NART, Javier (2007). Guerrilleros: El pueblo
español en armas contra Napoleón (1808-1814). Madrid: Temas de
Hoy.
ARMILLAS, Vicente (coord.) (2001). La Guerra de la
Independencia: Estudios. Zaragoza: Institución Fernando el Católico.
ARREDONDO, Emilio (2000). Los húsares españoles en la Guerra
de Independencia, 1800-1814. Madrid: Almena.
CAHNER GARCIA, Max (1998). Literatura de la revolució i la
contrarevolució (1789-1849): Volum II. Barcelona: Curial.
CAMBRONERO, Carlos (1997). José I Bonaparte, el rey intruso.
Madrid: Alderabán.
CANALES, Carlos (2006). Breve historia de la Guerra de la
Independencia, 1808-1814. Madrid: Nowtilus.
CASTRO OURY, Elena (1995). La Guerra de la Independencia
española. Madrid: Akal.
CHARTRAND, René (2004). Spanish guerrillas in the peninsular
war, 1808-14. Oxford: Osprey.
CORRAL LAFUENTE, José Luis (2005). Los desastres de la guerra
de Francisco de Goya. Barcelona: Edhasa.
CUENCA GARCÍA, María Luisa (et al.) (coord.) (2008). Miradas
sobre la Guerra de la Independencia. Madrid: Sociedad Estatal de
Conmemoraciones Culturales.
CUENCA TORIBIO, José Manuel (2006). La Guerra de
Independencia: Un conflicto decisivo (1808-1814). Madrid:
Encuentro.
DEMANGE, Cristian (ed.) (2007). Sombras de Mayo: Mitos y
memorias de la Guerra de la Independencia en España (1808-1908).
Madrid: Casa de Velázquez.
DÍAZ-PLAJA, Fernando (1994). La Guerra de la Independencia:
Una visión distinta de uno de los episodios más dramáticos y heroicos
del siglo XIX español. Barcelona: Planeta.
DIEGO GARCIA, Emilio de (coord.) (2008). España, el infierno de
Napoleón, 1808-1814: Una historia de la Guerra de la
Independencia. Madrid: La Esfera de los Libros.
DUFOUR, Gérard (1999). La Guerra de la Independencia. Madrid:
Historia 16.
ESDAILE, Charles J. (2003). La Guerra de la Independencia: Una
nueva historia. Barcelona: Crítica.
TONE, John Lawrence (1999). La guerrilla
española y la derrota de Napoleón. Madrid:
Alianza.
2
— (2006). España contra Napoleón: Guerrillas, bandoleros y el mito
del pueblo en armas (1808-1814). Barcelona: Edhasa.
— (2004). La guerrilla en la Guerra de la Independencia. Madrid:
Ministerio de Defensa.
FÉE, Antoine Lauren Apollinaire (2007). Recuerdos de la guerra de
España, llamada de la Independencia, 1809-1813. Madrid:
Ministerio de Defensa. Secretaría General Técnica.
— (2007). La Guerra de la Independencia en España (1808-1814).
Barcelona: Nabla.
FRASER, Ronald (2006). La maldita guerra de España: Historia
social de la Guerra de la Independencia, 1808-1814. Barcelona:
Crítica.
GARCÍA CÁRCEL, Ricardo (2007). El sueño de la nación
indomable: Los mitos de la guerra de la Independencia. Madrid:
Temas de Hoy.
GÓMEZ DE ARTECHE, José (2000). Guerra de la Independencia.
Valencia: Simtac.
— (2006). Guerra de la Independencia: Historia militar de España de
1808 a 1814. Valencia: editor José Luis Arcón Domínguez.
HOCQUELLET, Richard (2001). Résistance et révolution durant
l'occupation napoléonienne en Espagne, 1808-1812. Paris: La
boutique de l'histoire.
LA PARRA, Emilio; RAMÍREZ, Germán (ed.) (2003). El primer
liberalismo: España y Europa, una perspectiva comparada, foro de
debate (Valencia, 2-27 de octubre de 2001). Valencia: Biblioteca
Valenciana.
LÓPEZ TABAR, Juan (2001). Los famosos traidores: Los
afrancesados durante la crisis del Antiguo Régimen (1808-1833).
Madrid: Biblioteca Nueva.
MORENO ALONSO, Manuel (2004). Napoleón: La aventura de
España. Madrid: Sílex.
— (2007). Los españoles durante la ocupación napoleónica: La
vida cotidiana en la vorágine. Málaga: Algazara.
Ocupació i resistència a la Guerra del Francès 1808-1814. Actes
del Congrés celebrat a Barcelona del 5 al 8 d'octubre de 2005
(2007). L'Avenç: Barcelona.
OLMEDA, Federico (2003). Canciones de la Guerra de la
Independencia. Madrid: Iberofón.
PASCUAL MARTÍNEZ, Pedro (2003). La Guerra de la
Independencia en los archivos españoles. Madrid: Asociación para el
Estudio de la Guerra de la Independencia, Instituto de Historia y
Cultura Militar.
ROMERO PEÑA, María Mercedes (2007). El teatro de la Guerra de
la Independencia. Madrid: Fundación Universitaria Española.
SANTACARA, Carlos (2005). La Guerra de Independencia vista por
los británicos, 1808-1814. Madrid: Antonio Machado.
SAÑUDO BAYÓN, Juan José (2007). Base de datos sobre las
Unidades Militares en la Guerra de la Independencia Española.
Madrid: Subdirección General de Documentación y Publicaciones,
Instituto de Historia y Cultura Militar.
MARTÍNEZ LAÍNEZ, Fernando (2007). Como lobos hambrientos:
Los guerrilleros en la Guerra de la Independencia (1808-1814).
Madrid: Algaba ediciones.
SOLER PASCUAL, Emilio (2006). Bandoleros: Mito y realidad en el
romanticismo español. Madrid: Síntesis.
MARTÍNEZ RUIZ, Enrique (2007). La Guerra de la Independencia
(1808-1814): Claves españolas en una crisis europea. Madrid: Silex.
TONE, John Lawrence (1999). La guerrilla española y la derrota de
Napoleón. Madrid: Alianza.
MIRANDA RUBIO, Francisco (coord.) (2002). Congreso
internacional Fuentes documentales para el estudio de la Guerra de
la Independencia (Pamplona, 1-3 de febrero de 2001). Pamplona:
Eunate.
TORRES, Rafael (2008). 1808-1814, España contra España: Claves y
horrores de la primera guerra civil. Madrid: La Esfera de los Libros.
VACA DE OSMA, José Antonio (2002). La Guerra de la
Independencia. Madrid: Espasa-Calpe.
MAROTO DE LAS HERAS, Jesús (2007). Guerra de la
Independencia: Imágenes en cine y televisión. Madrid: Cacitel.
MOLINER PRADA, Antoni (1997). Revolución burguesa y
movimiento juntero en España (La acción de las juntas a través de la
correspondencia diplomática y consular francesa, 1808-1868).
Lleida: Milenio.
CASTRO OURY, Elena (1995). La Guerra de
la Independencia española. Madrid: Akal.
DIEGO GARCIA, Emilio de (coord.) (2008).
España, el infierno de Napoleón, 1808-1814:
Una historia de la Guerra de la Independencia.
Madrid: La Esfera de los Libros.
Oferim una mostra d'aquelles obres amb un marc de referència peninsular sense incloure aquells títols que analitzen aspectes de la guerra a determinats indrets.
FRASER, Ronald (2006). La maldita guerra de
España: Historia social de la Guerra de la
Independencia, 1808-1814. Barcelona: Crítica.
MOLINER PRADA, Antoni (1997). Revolución
burguesa y movimiento juntero en España (La acción
de las juntas a través de la correspondencia
diplomática y consular francesa, 1808-1868). Lleida:
Milenio.
Descargar