El Árbol de la Palabra

Anuncio
Contar cuentos para impulsar la Cultura de la Paz
Taller gratuito “El Árbol de la Palabra”
Había una vez… un proyecto que se puso en marcha el pasado curso escolar que
impulsa una red de ciudadanos/as voluntarios/as que transmiten y trabajan con los/as
niños/as los valores de la cultura de paz –la no violencia, la igualdad, la solidaridad, el
respeto a la diversidad, la resolución pacífica de los conflictos…– a través de los
cuentos. Como tuvo una gran acogida, el Ayuntamiento de Leioa y Geuz, han decidido
continuar con la II edición del árbol de la palabra.
Este año el cuento se repite, aspirantes a futuros/as cuentistas acudirán a la
formación dirigida por Marina Aparicio, actriz profesional con una amplia trayectoria a
sus espaldas.
Después se unirán al grupo de cuentistas del año pasado donde todos/as juntos/as
continuarán perfeccionando su técnica.
Una vez se sientan preparados/as, la compañía se irá de gira regalando sesiones de
cuentacuentos a los alumnos/as de 1º y 2º de Educación Primaria de diversas escuelas
del municipio y continuarán la tourné protagonizando el Maratón de Cuentacuentos de
navidades en el Kultur de Leioa.
Si quieres ser protagonista de este nuevo cuento… ¡únete al plantel del
árbol de la palabra!
Los únicos requisitos para participar son tener ganas, estar
empadronado/a en Leioa e inscribirse antes del 23 de octubre. ¡Nada
más! Animate!
Y colorín colorado este cuento ya ha empezado…
Información e inscripciones: www.ipuinkontaketak.tk, en el teléfono
633.016.107 o por e-mail: [email protected]
Bakearen Kultura bultzatzeko ipuin kontaketak
Doaneko tailerra: “Hitzaren Zuhaitza”
Behin batean… aurreko ikasturtean abian jarri zen proiektua da. Herritar
boluntarioen sarea bultzatu nahi du gure haurrei, ipuinen bidez, bake kulturaren
baloreak transmititzeko eta eurekin lantzeko, hala nola, ez indarkeria, berdintasuna,
elkartasuna, aniztasunarekiko errespetua, gatazken ebazpen baketsua…. Oso harrera
ona izan zuenez, Leioako Udalak eta Geuzek hitzaren zuhaitzaren II. edizioarekin
jarraitzea erabaki dute.
Aurten istorioa errepikatu egingo da, ipuin-kontalari izan nahi dutenek Marina
Apariciok zuzendutako prestakuntzan hartuko dute parte, ibilbide luzea egina duen
aktoresa profesionalarekin, hain zuzen.
Ondoren, iazko ipuin-kontalarien taldearekin elkartuko dira, eta denek elkarrekin
teknika hobetzen jarraituko dute.
Behin prest daudenean, konpainia biran joango da ipuin-kontaketak oparituz herriko
zenbait ikastetxetako Lehen Hezkuntzako 1. eta 2. mailako ikasleei eta tourné-a
jarraituko dute Gabonetako Ipuin-kontaketa Maratoia protagonizatuz Kultur Leioan.
Ipuin honen protagonista izan nahi baduzu, … zatoz hitzaren zuhaitzaren
taldera!
Parte hartzeko baldintza bakarrak gogoa, Leioan erroldatuta egotea eta
urriaren 23 aurretik izena ematea dira. Besterik ez! Anima zaitez!
Eta hala bada eta ez bada… ipuin hau hasi egin da
Informazioa eta izen-ematea: www.ipuinkontaketak.tk,
633.016.107 edo e-mail bidez: [email protected]
telefono
honetan
Descargar