Obres d`emergència al clavegueram del carrer Díaz de las Fuentes

Anuncio
Obres d’emergència al
clavegueram del carrer Díaz
de las Fuentes, per
restablir-ne el bon
funcionament
L'empresa que efectua els treballs
és CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES VICENÇ, S.L. i es
preveu que les obres puguin durar una setmana, sempre en funció de
la causa que ha produït l’embús a la claveguera.
Per poder portar a terme les obres,
ha calgut anul·lar provisionalment les quatre primeres places
d’estacionament de la fila d'aparcament del carrer Díaz de las Fuentes,
i tallar l'accés des del carrer Joan Miró. No obstant, es pot accedir als
aparcaments privats des del c. Professor Barraquer.
Per a més informació, pot dirigirse al telèfon gratuït d’atenció ciutadana, 900 30 00 82.
Imprès en paper reciclat
Núm.905. Desembre 2007.COMUNICACIÓ 1.000
Com a conseqüència d'un embús
a la claveguera del carrer Díaz de las Fuentes, s’ha hagut de portar a
terme una actuació d'emergència, iniciada aquest dilluns 17 de desembre,
a la claveguera esmentada per restablir-ne bon funcionament i evitar
les inundacions que s'han produit a les finques colindants.
ESPLUGUES S’AVANÇA AL FUTUR
Obras de emergencia en el
alcantarillado de la calle
Díaz de las Fuentes, para
restablecer su buen
funcionamiento
La empresa que realiza los trabajos
es CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES VICENÇ, S.L. y se
prevé que las obras puedan durar una semana, siempre en función de
la causa que ha producido el atasco en la cloaca.
Para poder llevar a cabo las obras,
ha sido necesario anular provisionalmente las cuatro primeras plazas
de estacionamiento de la fila de aparcamiento de la calle Díaz de las
Fuentes y cortar el acceso desde la calle Joan Miró. No obstante, se
puede acceder a los aparcamientos privados desde la calle Professor
Barraquer.
Para más información, puede
dirigirse en el teléfono gratuito de atención ciudadana,
900 30 00 82.
Imprès en paper reciclat
Núm.905. Desembre 2007.COMUNICACIÓ 1.000
Como consecuencia de un atasco
en la cloaca de la calle Díaz de las Fuentes, se ha debido llevar a cabo
una actuación de emergencia, iniciada este lunes 17 de diciembre, en
el alcantarillado mencionado para restablecer su buen funcionamiento
y evitar las inundaciones que se han producido en las fincas colindantes.
ESPLUGUES S’AVANÇA AL FUTUR
Descargar