turno tarde horarios 2º cuatrim. 2016

Anuncio
TURNO TARDE HORARIOS 2º CUATRIM. 2016
LUNES
1º2º
de 14.30 a 15.50
Direcc.de Actores I
(Holcer) A 4
de 16.00 a 18.00
Guión II
(Bienzobas) A 3
MARTES
1º2º
de 14.30 a 15.50
Historia del Cine I
(Orlando) A 3
2º1º
de 14.30 a 15.50
Montaje I
(Aparici) A 5
de 16.00 a 17.20
Direcc.de Actores II
(Holcer) A 4
de 17.30 a 18.50
Producción
(Borroni) A 5
2º1º
de 14.30 a 16.30 y
de 16.40 a 18.00
Foto y Cámara I
(Vilches) A 1
de 16.00 a 17.20
Visión II
(Montans) A 3
MIÉRCOLES
JUEVES
1º2º
de 15.00 a 16.20
Análisis de Films II
(Nacci) A 3
2º1º
de 15.10 a 16.30
Diseño y Estética del
Sonido
(Pietragalla) A 4
de 16.30 a 18.30
Foto e Iluminación II
(Vilches) A 1
de 16.30 a 18.30
Dirección III
(Lalli) A 4
1º2º
de 15.00 a 17.00
Dirección II
(Fiorini) A 6
2º1º
15.00 a 16.20
Historia del Cine II
(Escbar R.) A 5
de 17.10 a 18.30
Sonido y PP II
(Loustau) A 6
de 16.30 a 18.30
Guión III
(Rojas Apel) A 5
Descargar