llistat de garanties proposades per la cup per garantir la

Anuncio
LLISTAT DE GARANTIES PROPOSADES PER LA CUP PER
GARANTIR LA CONSULTA DEL 9 DE NOVEMBRE
1.- Creació d’un òrgan composat per membres proposats pels diferents partits, de caràcter
tècnic, que pogués comprovar a diari l’acompliment dels acords necessaris per la realització de la
consulta.
2.- La Comissió de Control assumiria facultats d’intervenció, control i comprovació del
desplegament de la consulta, així com en la campanya comunicativa institucional.
3.- Inici immediat de la difusió de la campanya institucional amb informació clara sobre la
logística de la votació.
4.- Cobrir la vacant del membre de la Comissió de control proposat per ICV per a completar la
Comissió de Control actual.
5.- Comunicació pública del full de ruta cap a la consulta desglossat per accions concretes i
terminis.
6.- Generació d’una seqüència comunicativa que emparés totes les fases de desplegament de la
consulta.
7.- Crida a la participació d’observadors internacionals que puguin donar cobertura a la jornada
del dia 9N.
8.- Realització d’una campanya pública deliberativa i de debat
posicionaments respecte la pregunta a consultar.
entorn els diferents
9.- Nomenament de la figura del Conseller de la Consulta.
10.- Compromís per escrit del Govern que assumeix el compromís amb la ciutadania que ha
expressat la voluntat de poder fer possible la consulta el 9N.
11.- No acatar cap altre suspensió de l’estat al pla que pot fer possible poder votar el proper dia
9N, en una lògica d’obediència al mandat popular.
Descargar