Entren en funcionament els contenidors soterrats a la

Anuncio
Núm. 1.100. Gener 2011. COMUNICACIÓ, 500. Impreso en papel reciclado
Entren en funcionament els contenidors
soterrats a la plaça de l’Escorxador
Després d’una setmana de proves, a partir de dilluns 3 de gener entrarà en
funcionament amb caràcter definitiu el grup de contenidors soterrats de residus construït a la plaça de l’Escorxador, a la confluència amb el carrer Josep
Anselm Clavé.
Aquest grup de contenidors, que substitueixen els que hi havia en superfície a
la mateixa zona, consta de diverses unitats per facilitar la recollida selectiva.
www.esplugues.cat
NETEJA
Núm. 1.100. Gener 2011. COMUNICACIÓ, 500. Impreso en papel reciclado
Entran en funcionamiento los contenedores
soterrados en la plaza de l’Escorxador
Después de una semana de pruebas, a partir del lunes 3 de enero entrará en
funcionamiento con carácter definitivo el grupo de contenedores soterrados
de residuos construido en la plaza de l’Escorxador, en la confluencia con la
calle Josep Anselm Clavé.
Este grupo de contenedores, que sustituye a los que había en superficie en la
misma zona, consta de diversas unidades para facilitar la recogida selectiva.
www.esplugues.cat
NETEJA
Descargar