1.− O SIGNO LINGÜÍSTICO. EXPLICA OS DOUS PLANOS DO SIGNO... QUE HAI ENTE ELES.

Anuncio
1.− O SIGNO LINGÜÍSTICO. EXPLICA OS DOUS PLANOS DO SIGNO LINGÜÍSTICO E A RELACIÓN
QUE HAI ENTE ELES.
2.− EXPLICA AS RELACIÓNS E DIFERENCIAS ENTRE OS SEGUINTES CONCEPTOS:
−LINGUAXE
−LINGUA
3.− NIVEIS DE ESTRUCTURACIÓN DA LINGUA.
4.− DESCRIBE O PUNTO DE ARTICULACIÓN DO SISTEMA CONSONÁNTICO DO GALEGO.
1
Descargar