MILLORA DE L`ACCESSIBILITAT A LA CRUÏLLA D`INDÚSTRIA I

Anuncio
MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT A LA CRUÏLLA
D’INDÚSTRIA I MALLORCA
MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL CRUCE DE
INDÚSTRIA Y MALLORCA
Aquests dies s’iniciaran les obres de la millora
de l’accessibilitat a la cruïlla entre els carrers
de la Indústria i de Mallorca.
Estos días se iniciarán las obras de la mejora de la accesibilidad en el cruce entre las
calles Indústria y Mallorca.
Els treballs consistiran a ampliar la vorera i
millorar l’accés a l’edifici de Can Massallera.
Es construirà un pas elevat a la cruïlla
esmentada i se substituirà el paviment de les
voreres del carrer de la Indústria per un
d’antilliscant. També es plantaran arbres i
s’instal·larà nou mobiliari urbà.
Los trabajos consistirán en ampliar la acera
y mejorar el acceso al edificio de Can
Massallera. Se construirá un paso elevado
en el cruce mencionado y se substituirá el
pavimento de las aceras de la calle Indústria
por uno antideslizante. También se plantarán árboles y se instalará nuevo mobiliario
urbano.
Mentre durin els treballs, els dos carrers
romandran oberts al trànsit i els vehicles
podran accedir als pàrquings, tot i que no es
podrà estacionar temporalment al carrer de la
Indústria.
Mientras duren los trabajos, las dos calles
permanecerán abiertas al tráfico y los vehículos podrán acceder a los parkings, aunque no se podrá estacionar temporalmente
en la calle Indústria.
El període d’execució de les obres és de 2
mesos. Formen part del Fons Estatal d’Inversió
Local de Sant Boi (FEIL).
El periodo de ejecución de las obras es de
2 meses. Forman parte del Fondo Estatal
de Inversión Local de San Boi (FEIL).
L’Ajuntament demana disculpes per les
molèsties que aquestes mesures puguin
produir als veïns i a les veïnes de la zona.
El Ayuntamiento pide disculpas por las
molestias que estas medidas puedan producir a los vecinos y a las vecinas de la
zona.
Sant Boi, abril de 2009
Descargar