Ja es troba disponible l`accés a les proves finals online de

Anuncio
ACCÉS PROVES COMPLEMENTÀRIES MATEMÀTIQUES / ACCESO PRUEBAS
COMPLEMENTARIAS MATEMÁTICAS
Ja es troba disponible l'accés a les proves complementàries online de matemàtiques de 3r i 6é en la
plataforma.
Direcció General de Política Educativa.
Ya se encuentra disponible el acceso a las pruebas complementarias online de matemáticas de 3º y
6º en la plataforma.
Dirección General de Política Educativa.
Descargar