RESUM RESUMEN ABSTRACT

Anuncio
RESUM
La finalitat d’aquest projecte consisteix en la caracterització de fàrmacs
antirretrovirals i s’ha dut a terme en el departament de Quimiometría de la
Universitat de Química de Barcelona (UB).
La caracterització s’ha realitzat mitjançant valoracions espectrofotomètriques
àcid-base, en solucions aquoses, utilitzant la tècnica de cromatografia líquida
d’alta resolució (HPLC).
Es fa una determinació quantitativa dels analits en plasma humà. S’estudien
els avantatges i inconvenients de la seva aplicació.
RESUMEN
La finalidad de este proyecto consiste en la caracterización de fármacos
antirretrovirales y se ha llevado a cabo en el departamento de Quimiometría de
la Universidad de Química de Barcelona (UB).
La caracterización se ha realizado mediante valoraciones espectrofotométricas
ácido-base, en soluciones acuosas, utilizando la técnica de cromatografía
líquida de alta resolución (HPLC).
Se hace una determinación cuantitativa de los analitos en plasma humano. Se
estudian las ventajas e inconvenientes de su aplicación.
ABSTRACT
The purpose of this project consists of the characterization of anti-retroviral
medicaments and has been carried out in the Quimiometria’s department of
the Chemistry University of Barcelona (UB).
The characterization was performed using spectrophotometry valuations acid –
base in aqueous solutions, using the technique of high resolution liquid
chromatography ( HPLC).
A quantitative determination of the analytes is done in human plasma. The
advantages and inconveniences are studied.
Descargar
Fichas aleatorios
Prueba

4 Tarjetas Arthas Quinzel

tarjeta del programa pfizer norvasc

0 Tarjetas joseyepezsumino

tarjeta del programa pfizer norvasc

0 Tarjetas joseyepezsumino

notas de enfermeria

0 Tarjetas Karen LCHB

sistemas educativos

17 Tarjetas Lizbet Sánchez Licea

Crear fichas