Seminari sobre Disgrafia - Col·legi de Pedagogs de Catalunya

Anuncio
SEUminaris del Màster
Màster en Dificultats de l’Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge
Els SEUminaris del Màster són un cicle de seminaris organitzats conjuntament entre la Xarxa
Territorial de la Universitat Oberta de Catalunya i el Màster de Dificultats de l’Aprenentatge i
Trastorns del Llenguatge. En cada SEUminari un professional que es dedica a la intervenció
in
en
dificultats de l'aprenentatge i/o trastorns del llenguatge presenta el cas d'un nen amb una dificultat
(dislèxia, discalcúlia, TEL, discapacitat motriu, TDAH, etc.). Aquesta presentació inclou la descripció
del cas, informació relativa al procés
procés d’identificació de les seves necessitats educatives i la descripció
de la intervenció portada a terme. Després s’obre un torn de debat amb els assistents.
Disgrafia
La disgrafia és el terme general amb el que ens referim a les dificultats en l’aprenentatge i
desenvolupament de l’escriptura. Donada la importància que l’expressió escrita té en la nostra
societat, tant per l’èxit acadèmic, com professional i personal, és imprescindible
imprescindi conèixer les
característiques dels trastorns de l’escriptura i com es relacionen amb aspectes cognitius,
lingüístics i contextuals.
Ponent
Naymé Salas és doctora en Psicologia (Universitat de Bangor,
Regne Unit) i llicenciada en Filologia Anglesa (Universitat de
Barcelona). Treballa com a docent al departament de Formació de
Professorat de la Universitat de Barcelona i pertany al grup de
recerca GRERLI de la mateixa universitat. La seva recerca té per
objectiu principal esbrinar el rol de les
les demandes cognitives en el
procés d’aprenentatge de l’escriptura i els factors que contribueixen
a la qualitat dels textos en diferents etapes del desenvolupament.
Data i lloc
18 de desembre a les 18.30h. a la seu de la UOC de Tortosa,, carrer Alfara de Carles, 18
43500 Tortosa.
Inscripcions
L'assistència és gratuïta però és necessària la inscripció prèvia. Podeu consultar
consultar la informació
sobre el cicle SEUminaris
naris a http://territori.blogs.uoc.edu/2013/08/2a-edicio-del-ciclehttp://territori.blogs.uoc.edu/2013/08/2a
seuminaris/ A més a més, podeu trobar més
mé informació i inscriure-vos
vos a aquest seminari a:
http://territori.blogs.uoc.edu/2013/12/disgrafia_seuminaris/
ori.blogs.uoc.edu/2013/12/disgrafia_seuminaris/
Descargar