Guia de Residus de Muro

Anuncio
imant
Guia de Residus de Muro
Instruccions d’ús de la guia i el calendari de recollida
Consultau-los sempre que tengueu un dubte relacionat amb la
recollida de residus urbans.
Teniu en compte que la guia és un llibret de consulta i convé
ubicar-la a un lloc proper i accessible.
>>
Podeu penjar-la on desitgeu passant un fil a través del forat
ubicat a la part superior.
Teniu l’opció d’adherir-la a la superfície metàl·lica de la nevera
mitjançant l’imant.
L’Ajuntament entregarà a cada casa un imant amb el calendari
setmanal de recollida selectiva.
Roy disseny gràfic
·
·
·
·
·
Al’1 departir
juliol >>d’ara...
Fins
ara...
Fins ara...
·
·
·
Els residus urbans ordinaris s’han
recollit diàriament mitjançant
contenidors i, en algunes zones, amb el
sistema porta a porta.
Simultàniament, el paper-cartó, els
envasos lleugers i el vidre s’han recollit
selectivament, mitjançant contenidors
ubicats en àrees d’aportació.
A partir de
de 2008
12% reciclatge
gratuït
Cost del tractament :
El vidre
·
El paper
Els envasos
Canviam l’anterior sistema de recollida de residus i iniciam el model de recollida selectiva porta a
porta a la
vila de Muro. Amb aquest nou model,, us recollirem de davant la porta de ca
vostra, en uns dies i hores determinats, cada una de les fraccions següents: el rebuig, el vidre, els
envasos i el paper-cartó.
Avantatges
El paper-cartó i el vidre generats als
establiments comercials de la vila de
Muro s’han recollit mitjançant el
sistema porta a porta.
El rebuig
88% incineració
Cost del tractament :
127,8 euros per tona
Dades significatives de Muro
·
7.800 tones de rebuig a l’any.
Una mitjana de 21 tones al dia.
Toni Frontera Ferriol
Col·legi Sant Francesc d’Assís
·
·
·
·
··
S’assoleixen nivells més alts de recollida selectiva i de
recuperació.
Es redueix la quantitat de residus que són incinerats i les
emissions de gasos tòxics i d’efecte hivernacle.
Es retiren els contenidors de la via pública, de manera que
es recuperen aparcaments i no hi ha desbordaments de
residus ni males olors.
La comoditat del sistema, augmenta el percentatge de
població que participa en la recollida selectiva.
Desapareix l’anonimat en el lliurament dels residus.
Es redueix el cost del tractament finalista dels residus
(incineració).
Inconvenients
·
·
·
·
S’ha d’estar subjecte a un horari estricte
de lliurament de residus.
Requereix d’un canvi d’hàbits important
per a moltes persones.
S’ha de guardar cada fracció dels residus a
ca nostra fins el dia de la recollida.
El cost de la recollida tendeix a ser major.
Toni Capó
Col·legi Sant Francesc d’Assís
Normativa
Normativa
Un dels objectius principals de la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus és
promoure la reducció en origen i donar prioritat a la reutilització, el
reciclatge i la valorització dels residus sobre altres tècniques de gestió.
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
El Pla director sectorial per a la gestió de residus urbans de Mallorca disposa
que els municipis han d’ajudar a assolir els objectius de recollida selectiva
establerts, fomentant la participació activa de la ciutadania en la recollida
selectiva, la reutilització i el reciclatge dels residus urbans.
·
Calendari Setmanal
Des de l’entrada en vigor de la Llei 11/1997, d’envasos i residus d’envasos,
* envasadores tenen l’obligació de recuperar els residus d’envasos dels productes que posin en el mercat per a
totes les empreses
de dia a partir
de les 9 h.
·
·
Calendari Setmanal
de Recollida Selectiva
El vidre
Per això, la recollida i la gestió dels envasos de paper i cartó, vidre, metall o plàstic recollits selectivament no tenen cap cost per a les
entitats locals. En canvi, tots els residus no reciclables tenen un elevat cost de tractament (incineració).
·
*
El ple de l’Ajuntament de Muro va aprovar, en la sessió ordinària celebrada dia 27 d’octubre de 2005, l’Ordenança municipal de neteja
i residus urbans (BOIB núm. 20, de 9 de febrer de 2006).
Recicla’ls
de vespre
de 19 a 21 h.
que es reciclin i valoritzin.
La resta
de residus
(el rebuig)
Els envasos
La resta
de residus
(el rebuig)
El paper
Els envasos
La resta
de residus
(el rebuig)
Fixa’t en els productes que tenen el Punt Verd : Recicla’ls
L’Ajuntament entregarà a cada casa un imant amb el
calendari setmanal de recollida selectiva.
L’Ajuntament instal·larà ganxos a totes
les façanes dels propietaris que ho sol·licitin
Diumenge
Recordau
EL VIDRE
SÍ
··
Botelles de vidre
Pots de vidre
NO
··
··
··
··
Taps de botelles
Restes de ceràmica
Bombetes
Fluorescents
Miralls
Plats i tassons
Vidre pla
Terra i pedres
·
·
No deixeu el
envasos de
vidre a terra.
Margalida Socias Pons
CP Guillem Ballester i Cerdó
·
Dipositau els
envasos de
vidre sense
tap.
·
Per evitar la mala
olor buidau els
envasos de vidre.
Utilitzau el
contenidor
específic.
Per què és important reciclar el vidre?
··
·
·
Es redueix un 25%, aproximadament, el consum d’energia.
EL VIDRE
Consells per fer menys residus:
·
·
Comprau els productes en envasos
grossos en lloc de en dosis individuals.
Prioritzau els envasos retornables
sempre que sigui possible.
S’estalvien matèries primeres i s’evita la destrucció de terrenys per a l’extracció.
Es disminueix la contaminació atmosfèrica degut a que es crema menys combustible per a la fabricació de nous
envasos i a més es redueix el volum de residus que s’incineren.
Es redueix el 50% de la contaminació de l’aigua.
Recordau
EL PAPER
SÍ
··
··
·
Diaris i revistes
Llibres i llibretes
Cartons nets plegats
Fulls de paper
Paper
d’embalar
·
NO
··
·
··
No deixeu el
paper i el cartó
a terra
escampats.
Laura Isabel Plaza Ruiz
Col·legi Sant Francesc d’Assís
·
Bosses de plàstic
Paper plastificat
(de carnisseria, p.e.)
Paper brut d’oli,
de pintura o de
restes de menjar
Introduïu els papers i
cartons plegats dins
una capsa o bossa de
paper o, si no en
teniu, fermat amb
un cordell.
Per què és important reciclar el paper i el cartó?
Paper d’alumini
··
·
·
Es disminueix la necessitat de fibres vegetals procedents dels arbres.
EL PAPER
Paper carbó
Consells per fer menys residus:
·
·
Evitau la compra de productes que
tenen envasos o massa embalatges.
Aprofitau sempre que pugueu
les dues cares dels fulls.
Es redueix un 85% del consum d’aigua i un 65% del d’energia.
Es redueixen les emissions de productes contaminants (clor, metalls pesants, etc.)
associats a la fabricació de paper.
Es redueix el volum de residus urbans destinats a la incineració.
·
No utilitzeu bosses de
plàstic per treure el
cartó.
Recordau
ELS ENVASOS
SÍ
··
··
··
·
Brics
Envasos de plàstic
(Aigua, detergents,
iogurts...)
Bosses de plàstic
Llaunes de beguda
i de conserves
Taps metàl·lics
Palanganes de porexpan
Paper d’alumini
NO
··
·
··
··
··
··
·
Envasos plens
Diaris, revistes i cartó
Paper plastificat
(de carnisseria, p.e.)
Vidre
Taps de suro
Pintura o envasos de pintura
Envasos de productes tòxics
Clips i grapes
Poals
Juguetes
Cintes de video,
discs compactes (CD)
i discs de video digital (DVD)
Tubs i mànegues
·
CP Guillem Ballester i Cerdó
·
No deixeu
els envasos
a terra
sense poal
·
Lydia Catalina Tugores Lozano
Si disposau d’un ganxo a la façana de
ca vostra, hi podeu penjar una bossa
de plàstic amb els envasos.
Per què és important reciclar els envasos?
·
··
·
Es redueix el consum d’aigua i d’energia necessaris per a la
fabricació de plàstics, brics, alumini i altres metalls.
Tirau els envasos
(garrafes, brics,
etc.) esclafats.
·
Per evitar la mala
olor buidau els
envasos.
ELS ENVASOS
Consells per fer
menys residus:
·
·
L’Ajuntament instal·larà ganxos a totes
les façanes dels propietaris que ho sol·licitin
No utilizeu bosses de plàstic. Anau a
comprar amb senalla o carretó.
Comprau productes a granel sempre que
sigui possible. Evitau les palanganes de
porexpan o de plàstic.
Permet un estalvi de recursos naturals i una minva del consum de matèries primeres.
Es disminueix la contaminació atmosfèrica i de l’aigua.
Es redueix el volum de residus urbans destinats a la incineració.
Amelia Sirera Ramis
LA RESTA
DE RESIDUS
SÍ
·
Tots aquells residus
que no poden ser
objecte de recollida
selectiva.
(el rebuig)
NO
·
··
·
CP Guillem Ballester i Cerdó
Recordau
·
Residus líquids o que
poden liquar-se.
No deixeu les bosses a
terra sense poal.
·
Traieu el rebuig
dins bosses ben
tancades de
resistència
suficient perquè
no es rompin
durant la
manipulació.
·
Posau les bosses
dins un poal
tancat o
penjades a la
façana.
EL REBUIG
·
Residus tòxics o perillosos.
Materials en combustió.
Objectes metàl·lics o
voluminosos que poden
avariar els vehicles
recol·lectors.
Residus que poden ser
objecte de recollida
selectiva
L’Ajuntament instal·larà ganxos a totes
les façanes dels propietaris que ho sol·licitin
Consells per fer
menys residus:
·
·
Reduïu la compra de productes d’un sol ús, com plats,
tassons de plàstic, torcaboques de paper...
Potenciau la compra de productes no tòxics i
biodegradables.
On va a parar cada material?
·
No tireu residus
que contenguin
líquids o que
poden liquar-se
(olis, greixos
solidificats per
baixa temperatura), ni tampoc
residus tòxics o
perillosos.
Jaume Sastre Sampol
ÀREES DE CONTENIDORS D’EMERGÈNCIA
L’Ajuntament instal·larà 5
àrees de contenidors
ÀREA D’EMERGÈNCIA 2
d’emergència per a
Parc verd de residus
aquelles persones que no
siguin a ca seva en la franja
horària de la recollida. Cada
àrea d’emergència disposarà,
com a mínim, d’un
contenidor específic per a la
recollida selectiva de les
fraccions rebuig, paper-cartó,
vidre i envasos lleugers. Són
d’ús exclusivament
domèstic i per a l’aportació
de residus urbans provinents
de les llars i dels petits
3
productors de residus
d’origen comercial i/o
ÀREA D’EMERGÈNCIA 3
empresarial.
Devora els abeuradors de
EL VIDRE
ÀREA D’EMERGÈNCIA
2
1
SÍ
ÀREA
D’EMERGÈNCIA
4
Aparcament del Poliesportiu municipal
5
Avinguda de Sineu
(Davant l’embocadura
del carrer Romans)
5
ÀREA D’EMERGÈNCIA
··
NO
··
··
··
··
Botelles de vidre
Pots de vidre
4
EL PAPER
ELS ENVASOS LA RESTA DE
SÍ
SÍ
··
··
··
·
NO
··
·
··
·
·
1
Solar municipal del carrer
Papa Innocenci IV
l’Escorxador municipal
Col·legi Sant Francesc d’Assís
Taps de botelles
Restes de ceràmica
Bombetes
Fluorescents
Miralls
Plats i tassons
Vidre pla
Terra i pedres
··
·
·
·
Diaris i revistes
Llibres i llibretes
Cartons nets
plegats
Fulls de
paper
Paper
d’embalar
NO
··
·
··
Bosses de plàstic
Paper plastificat (de carnisseria, p.e.)
Paper brut d’oli, de pintura
o de restes de menjar
Paper d’alumini
Paper carbó
SÍ
·
Brics
Envasos de plàstic
(Aigua, detergents,
iogurts...)
Bosses de plàstic
Llaunes de beguda
i de conserves
Taps metàl·lics
Palanganes de porexpan
Paper d’alumini
Envasos plens
Diaris, revistes i cartó
Paper plastificat
(de carnisseria, p.e.)
Vidre
Taps de suro
Pintura o envasos
de pintura
Envasos de productes
tòxics
··
··
·
RESIDUS
(el rebuig)
Tots aquells
residus que
no poden ser
objecte de
recollida
selectiva.
NO
Clips i grapes
Poals
Juguetes
Cintes de video,
discs compactes (CD)
i discs de video
digital (DVD)
Tubs i mànegues
··
··
·
Residus líquids o que poden liquar-se.
Residus tòxics o perillosos.
Materials en combustió.
Objectes metàl·lics o voluminosos que
poden avariar els vehicles recol·lectors.
Residus que poden ser objecte de
recollida selectiva
Dahiana Muíño Jaime
CP Guillem Ballester i Cerdó
Horari de funcionament:
EL PARC VERD MUNICIPAL
De dilluns a divendres
de 9.00 a 13.00 h
de 15.00 a 18.00 h.
Es recullen, de forma selectiva, els següents residus:
Dissabte
de 9.00 a 14.00 h
Destinataris:
·
L’ús del Parc Verd
municipal és exclusivament
domèstic i per a l’aportació
dels residus dels domicilis.
Vidre
Envasos
Paper/cartó
Enderrocs,
runes i restes
d’obra
Pneumàtics
Piles
Suro blanc
Ferralla
Voluminosos
Oli vegetal
Oli mineral
Roba i sabates
Tòners
Restes de poda
Bateries
Pots de pintura
Fusta
Línia blanca
amb CFC
Línia blanca
sense CFC
(frigorífics,
congeladors, i
encalentidors
elèctrics)
(taulells de cuina,
rentadores, etc.)
(El servei del Parc Verd municipal és gratuït per a tots els ciutadans de Muro)
i envasos
contaminats
Línia marró (petits
electrodomèstics i
aparells electrònics)
(El Parc Verd
municipal es
troba ubicat a
l’avinguda
Sant Vicenç)
RESIDUS VOLUMINOSOS:
mobles, electrodomèstics, matalassos i altres estris vells
·
·
·
·
No dipositeu els mobles,
els electrodomèstics, els
matalassos i els altres
estris vells a l’interior
dels contenidors de les
àrees d’emergència.
No abandoneu els mobles,
els electrodomèstics, els
matalassos i els altres
estris vells domiciliaris a
la via pública, encara
que sigui a prop dels
contenidors de residus
de les àrees
d’emergència.
Si voleu que us recullin,
gratuïtament, els mobles, els
electrodomèstics, els matalassos
i els altres estris vells de ca
vostra, telefonau al número
També podeu dur
aquests residus al Parc
Verd de residus municipal
(avinguda de Sant
Vicenç).
Telèfon de l’Ajuntament:
971 523 007
971 860 036
Neus Capó Cloquell
CP Guillem Ballester i Cerdó
Marc Corró
Catalina Florit Mendoza
CP Guillem Ballester i Cerdó
CP Guillem Ballester i Cerdó
Establiments comercials
Calendari
Setmanal
Calendari
Setmanal
de
Recollida Selectiva als
establiments comercials
propietaris d’establiments
Informació per a propietaris d’establiments
productors de residus d’origen comercial i/o empresarial
Han de treure els envasos de vidre dins un contenidor (sense bossa de plàstic), a la via pública, al costat de l’entrada de
l’establiment productor, de manera que no s’obstaculitzi el pas de vianants. L’Ajuntament cedirà gratuïtament un contenidor de
80-90 litres de capacitat als establiments comercials productors de vidre (bars, resturants, etc.).
Han de treure el paper i el cartó plegat dins capses de cartó, dins bosses de paper o fermat, a la via pública, al costat de l’entrada
de l’establiment productor, de manera que no s’obstaculitzi el pas de vianants..
Han de treure els envasos buits i esclafats dins una bossa de plàstic, en cas de penjar-los a la façana, o dins un contenidor, a la
via pública, al costat de l’entrada de l’establiment productor, de manera que no s’obstaculitzi el pas de vianants.
Han de treure el rebuig dins bosses ben tancades de resistència suficient perquè no es rompin durant la manipulació. Han de posar
les bosses dins un contenidor ben tancat, a la via pública, al costat de l’entrada de l’establiment productor, de manera que no
s’obstaculitzi el pas de vianants, o penjades a la façana quan n’hi hagi poca quantitat.
de vespre
de 19 a 21 h.
·
·
·
·
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
El vidre
de dia a partir
de les 9 h.
Condicions de lliurament dels residus per part dels establiments comercials
Dilluns
El vidre
El paper
La resta
de residus
(el rebuig)
Els envasos
Dissabte
El paper
La resta
de residus
(el rebuig)
L’Ajuntament entregarà a cada casa un imant amb el
calendari setmanal de recollida selectiva.
El paper
Els envasos
La resta
de residus
(el rebuig)
L’Ajuntament instal·larà ganxos a totes
les façanes dels propietaris que ho sol·licitin
Diumenge
Els nins i les nines us poden ajudar. Demanau-los-ho.
Miriam Gutiérrez Jiménez
Cristina Forteza Vives
Col·legi Sant Francesc d’Assís
Col·legi Sant Francesc d’Assís
Catalina Riera Mendoza
Josep Albert Martínez Tugores
CP Guillem Ballester i Cerdó
Maria Magdalena Cifre Sarre
Antoni Moragues Seguí
Maria Bel Campaner Payeres
Col·legi Sant Francesc d’Assís
Col·legi Sant Francesc d’Assís
CP Guillem Ballester i Cerdó
Col·legi Sant Francesc d’Assís
Maria Antonia Ramis Pérez
Col·legi Sant Francesc d’Assís
Joan Guillem Moranta
CP Guillem Ballester i Cerdó
Juan Jaume Seguí
Joan Segura Mateu
Margalida Cladera Escales
Col·legi Sant Francesc d’Assís
CP Guillem Ballester i Cerdó
Col·legi Sant Francesc d’Assís
Descargar