Listado de Plagas Cuarentenarias Ausentes en el Territorio Nacional, según Resolución 792 de 2007

Anuncio
Listado de Plagas Cuarentenarias Ausentes en el Territorio Nacional, según Resolución
Nº 792 del 2007.
Plagas
Insectos
Diabrotica spp. (excepto D. viridula)
Epicaerus cognatus
Epitrix spp. (excepto E. fasciata)
Leptinotarsa decemlineata
Phyrdenus muriceus
Premnotrypes spp. (excepto P. latithorax)
Rhigopsidius percei
Leucinodes orbonalis
Tecia solanivora
Hongos
Phoma exigua var. foveata
Puccinia pittieriana
Synchytrium endobioticum
Nematodos
Ditylenchus dipsaci, raza papa
Meloidogyne fallax
Pratylenchus coffeae
Pratylenchus penetrans
Bacterias
Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus
Erwinia chrysanthemi
Viroides
Andean potato mop top virus
Potato spindle tuber viroid (Tomato bunchy top viroid)
Descargar