4tEP Tots a l’escola!! El meu compromís

Anuncio
4tEP
Matemàtiques
Tots a l’escola!!
El meu compromís
Matemàtiques
OBJECTIUS
1. Constatar que anar a l’escola i rebre educació costa diners.
2. Relacionar el problema de la falta d’escolarització amb la pobresa.
DESENVOLUPAMENT
El professor prèviament ha hagut de dir als alumnes que la classe de
Matemàtiques d’avui serà una mica especial. Seguirem aprenent o
practicant conceptes propis de l’àrea, però des de fets reals, no ficticis. A
través de la història del Pau i de la Maria, dos nens guatemalencs
aprendrem alguna cosa més de la seva vida i de les condicions per a
accedir a una educació de qualitat que possibiliti el creixement humà i
intel·lectual.
Totes les unitats didàctiques de 4t de Primària estan ambientades en la
història "De la mà del Pau i de la Maria" que es relata en el Quadern
inicial. Per a realitzar la unitat és necessari que hagin escoltat abans el
relat o que hagin realitzat ja la unitat de Llengua. Per a realitzar aquesta
unitat de Matemàtiques és imprescindible que cada alumne tingui una
fotocòpia de les fitxes corresponents.
MATERIALS
Fitxa fotocopiada per a cada alumne.
Matemàtiques
FITXA 1
ANEM AL MERCAT
Totes les setmanes tenim mercat a cada poble
de la zona. Es converteixen en un formiguer de
gent que va d’una parada a l’altra venent i
comprant menjar i altres productes.
Guatemala és un país productor de plantacions
de cafè, de canya de sucre i de blat de moro,
principalment. També es cultiven fruites i
verdures.
1. Dibuixa els productes que podem trobar al teu mercat:
Matemàtiques
FITXA 2
2. Ara escriu el nom de cada producte i en la columna següent en
quina magnitud es mesura normalment.
PRODUCTE
Tomàquets
UNITATS
Kilograms
3. En el mercat de Pueblo Nuevo hi ha 24 parades de venda. Cada
parada de venda té dos sacs de blat de moro i tres de mongetes
(frijoles). Quants kilograms de blat de moro estan a la venda en
el mercat si cada sac té 30 kilograms?
RESPOSTA
4. Pensa en els menjars que realitzes en un dia. Dibuixa les agulles
del rellotge i escriu a sota de cada un: Quin tipus d’angle
formen.
.................. ..................
5. Completa la sèrie següent:
..................
..................
Matemàtiques
ANAR A L’ESCOLA VAL DINERS?
FITXA 3
o És igual de fàcil, per a tothom anar a l’escola?
o A què es deu que a Catalunya tots els nens i nenes puguin anar a
l’escola?
o Què et sembla que ha de canviar i millorar perquè tots els nens i
nenes puguin anar a l’escola?
CALCULEM AMB NÚMEROS MAIES
0
1
●
5
—
2
●●
6
●
—
10
—
—
3
●●●
4
7
●●●●
●●
—
8
9
11
●●● ●●●●
●
—
—
—
—
12
13
14
15
●● ●●● ●●●● —
—
—
—
—
—
—
—
—
Els maies també tenien el seu sistema per comptar tot
allò que venien al mercat. Una mica diferent al nostre,
però útil. A veure si saps resoldre les següents
operacions
●
+
●
+
+
●●●●
●●
=
●●●
=
●●●●
—
●●
—
=
+
—
=
●●●
—
=
Matemàtiques
Descargar