−SISTEMA POLÍTIC És un règim republicà federal de tipus presidencialista.

Anuncio
−SISTEMA POLÍTIC
És un règim republicà federal de tipus presidencialista.
La constitució segueix des de 1787 modificada per 26 esmenes. Va ser aprovada 11 anys després de la
Independència.Bàsicament proclama la unió nacional i la divisió del sistema governamental en : legislatiu ,
executiu i judicial.És sencilla , poc extensa i anva acompanyada de la Declaració de Drets de Virginia. Fóu la
primera constitució liberal , inspirada en la Il·lustració, que encara segueix vigent , el que mostra estabilitat
política.
Poder executiu.
Està en mans del president i del vice−president, escogits per sufragi universal, per un període de quatre anys,
renovable només una sola vegada. L'elecció consta de tres periodes:
• Els delegats de cada partit escolleixen el candidat oficial, que ha d'haver nascut als EUA, tenir més de 35
anys i haver residit als EUA durant 14 anys.
• Votació del poble per escrutini de llista.
• Recompte davant les Cambres del Congrés.
El president dirigeix les Forces Armades, i l'Administració Federal; negocia els tractats, escolleix els
ambaixadors, pot proposar lleis i controla la actuació del Congrés. Es ajudat pel Gabinet(ministres i
secretaris).
La branca executiva comprèn : Estat, Tresor, Defensa, Justícia, Interior, Agricultura, Comerç, Treball, Salut i
Serveis Socials, Educació, Vivenda i Desenvolupament Urbà, Transport,Energia i Assumptes d'Excombatents.
Poder legislatiu
Està en mans del Congrés format per :
−CAMBRA DE REPRESENTANTS: 435 membres escollits per dos anys , per sufragi. Cada estat aporta un
nombre de representans proporcional al nombre d'habitants.
−SENAT: es presidit pel vice−president i hi ha dos representants de cada estat (100) , escollits per sis anys. Es
renova per terços , cada dos anys.Tots els estats tenen el mateix pes.
No es poden dissoldre les cambres fins , com a mínim , després de sis mesos.
Les dues cambres tenen el mateix poder, encara que a la pràctica el Senat és més important, ja que també té
funcions judicials ( Impeachment, procés de destitució del president ) i executives (nomenaments de càrrecs
administratius , decisions de política exterior, relacions diplomàtiques).
Poder judicial
Exercit pel Tribunal Suprem, compost per un president i 8 jutges amb caràcter vitalici, controla la
constitucionalitat federal. Hi ha també els tribunals dels estats, que vetllen per la constitucionalitatde les lleis
de cada estat respecte a la pròpia Constitució.
Evolució del sufragi
1
Al començament el sufragi era censatari i masculí , exclosos els negres. Més tard s'abaixà la quantitat
d'impostos perquè hi poguessin accedir−hi més facilment. Al s.XIX es convertí en universal masculí.
Finalment universal total.
Govern estatal
Cada estat té la seva pròpia constitució que respecta la federal. Tenen les dues cambres. El poder executiu és
del governador escollit per sufragi popular directe.
Les funcions principals d'aquests governs són:
− Control dels requeriments exigits per poder votar.
• L'administració de les eleccions nacionals i estatals.
• La supervisió del govern municipal i dels comtats.
• Manteniment d'autopistes, presons, hospitals
• Responsabilitat pel benestar social.
Partits polítics i sindicats
Els dos grans partits que dominen la vida política són : el Partit Republicà (RNC) i el Partit Demòcrata
(DNC).
La principal organització sindical és la AFL−CIO ( Federació Americana del Treball i Congrés de les
Organitzacions Industrials ), fundada el 1955.
Defensa
El president , a través del secretari de Defensa, dirigeix les Forces Armades , que es composen d'homes i
dones reclutats voluntàriament.
Els caps militars de l'Exèrcit, l'Armada, les Forces Aèrees i els Marins, conformen l'Estat Major Conjunt,que
aconsella al president i al Congrés sobre l'esgtratègia militar, els gastos i l'armament.
Els EUA participen en el tractat de seguretat de l'OTAN i la ANZUS que els vincula amb Austràlia.
Organitzacions internacionals
És membre de l'ONU i té un paper destacat en nombroses organitzacions internacionals (OEA, OCDE,).
Sistema de partits
És un sistema bipartidista :
DEMÒCRATA (esquerra) Aconsegueix el vot dels sectors més pobres ; volien l'abolició de l'esclavitud ;
federalistes ,
REPUBLICÀ (dreta) A la guerra de secessió era contrari a l'abolició de l'esclavitud ; no federalistes ,
2
Descargar