1.A formación de Al−Andalus: O emirato

Anuncio
1.A formación de Al−Andalus: O emirato
1.1.2−¿Qué eran os bérberes? Uns pobos do norte de África
1.1.3/1−¿En que lugar da península desembarcou o exército musulmán por primeira vez? En Xibraltar ¿En
que ano? A comezos do século XII
1.1.3/2−Nomea 4 cidades importantes que conquistaran os musulmáns. Guadalete, Málaga, Toledo e
Orihuela.
1.1.3/3−¿Qué ocorreu na franxa montañosa do norte? Que os detiveron ¿Por qué non pudieron conquistar
estes territorios? Porque houbo moitos problemas como o clima, os pasos perigosos
1.1.3/4−¿Qué ocorreu en Poitiers? Houbo unha batalla entre o exército musulmán e o exército franco
mandado por Carlos Martel.
1.2.1/1−¿Por qué decidiron os musulmáns invadir a península Ibérica? Por que o estado visigodo era moi
débil ¿Por qué lles resultou tan doada e rápida a conquista? Porque apenas atoparon resistencia.
1.2.1/2−¿Qué sistema político estableceron os árabes en Al−Andalus despois da conquista? Convertérona nun
emirato gobernado por un emir.
1.2.1/3−¿De quen dependía Al−Andalus durante os primeiros anos? Dos califas de Damasco. ¿Onde tiña
establecida a capital? En Córdoba.
1.2.1/4−¿Qué ocorreu en Al−Andalus despois da derrota dos Omeias? Que Abd Rahmán I fuxiu a Al−Andalus
e fíxose dono do poder.
Resumo:
No século VIII un exército musulmán procedente do norte de África formado na súa maior parte por bérberes,
desembarcou na Península Ibérica.
No ano 711 venceron o rei Don Rodrigo na batalla do río Guadalete.
Cando se deron conta da debilidade do estado visigodo, comezaron a conquista cun exército máis grande ó
mando de Muza.
Apoderáronse de Toledo, a capital do reino visigodo. En catro anos dominaban toda a península deixando
algún núcleos de hispanos independentes na franxa montañosa do norte.
Este dominio tan rápido débese a que case non atoparon resistencia, a que os campesiños sometíanse ó poder
dos novos conquistadores, e a que os nobres convertíanse ó Islam para conservar as súas terras.
2.Evolución de Al−Andalus: o Califato
2.1.2/1−Nomea catro cidades que saqueara Al−Mansur. Barcelona, Zaragoza, León e santiago de Compostela.
2.1.2/2−¿En que se diferencia o Emirato independente do Califato? No califato o xefe ten o poder total
(político e relixioso, mentres que no Emirato independente o califa só ten poder político.
1
2.1.2/3−¿Quen fundou o califato de Córdoba? Abd Al−Rahmán III ¿En que ano? No ano 929
2.2.1/2−Explica o que significa o concepto poder absoluto dos califas. Que os califas tiñan o poder total, é
decir o poder político e relixioso sobre o seu califato.
Esquema:
3.Evolución de Al−Andalus: os reinos de taifas.
3.1.1/1−¿Qué eran os reinos de taifas? Eran as distintas provincias independizadas. ¿Cando xurdiron? Cando
rompeu a unidade de Al−Andalus.
3.1.1/2−¿Quen eran os almorávides?¿E os almohades? Eran uns indivíduos dunhas sectas islámicas,
orixinarias do Sáhara. ¿Qué fixeron en Al−Andalus? Detiveron momentáneamente o retroceso do poder
musulmán.
3.1.1/3−¿Qué consecuencias tivo a batalla das Navas de Tolosa? Que os reis cristiáns venceron ós Almohades,
e o derrumbamento total dos reinos de taifas.
3.2.1−¿Saberías explicar as causas polas que o reino nazarí de Granada perdurou durante moito máis tempo?
Gracias á habilidade diplomática dos seus reis e á súa situación xeográfica.
3.2.2/2−¿Cal foi o derradeiro reino musulmán na península? Huesca.
3.2.3/1−¿Qué é exactamente á Alhambra? O palacio mellor conservado de todo ó mundo árabe medieval, e o
conxunto máis hermoso e completo da arquitectura granadina. ¿Onde está situada? En Granada. ¿En que
2
época foi construída? Durante os sécalos XIV e XV.
Resumo:
A unidade de Al−Andalus rompeu cós reinos de taifas.A primacía política pasou de Córdoba a Sevilla, e os
reinos máis importantes foron conquistados polos reis cristiáns.
Os reinos de taifas aínda que eran cultos e ricos, vírense na obriga de pedirlles axuda militar ós estados do
Norte de África.
A finais do século XI chegaron os Almorávides e os Almohades a Al−Andalus. E conseguiron deter
momentáneamente o retroceso do poder musulmán ata que os reinos cristiáns venceron ós almohades nas
Navas de Tolosa.
Só quedou un reino taifa: o reino de Granada. (creado pola dinastía nazarí en 1237) Permaneceu dous sécalos
e medio debido ña habilidade diplomática dos seus reis e á súa boa situación xeográfica.
O reino de Granada tivo un grande esplendor cultural e artístico, e o seu territorio estaba moi poboado.
4.Al−Andalus: economía e sociedade
4.1.2/1−¿Por qué era importante a agricultura en Al−Andalus? Porque era a base principal da economía.
4.1.2/2−¿Con que territorios comerciaban principalmente os musulmáns de Al−Andalus? con Oriente ¿Con
que productos? Comida, plantas industriais, árvores frutais, esclavos, materias primas e con ouro e prata.
4.2.2/3−¿Onde se situaba o allcázar? Illado da cidade pero preto, no alto. ¿Por qué? Para a vixilancia.
Esquemas:
3
4
Vocabulario:
*Alcazaba: Fronteira militar
*Mesquita: Centro de oración dos musulmáns
*Medina: Centro da vida pública
*Alcázar: Palacio residencial
*Baños: Lugares de ocio para bañarse
*Zoco: Mercado
*Arrabalde: Conxunto de casas que se encontran no exterior da muralla.
*Ataurique: motivos vexetais a base de palmas estilizadas.
5
*Lacería: motivos geométricos a base de lazos.
*Alicatado: decoración con azulexos
*Epigráfica: con letras sinuosas ou cúficas
*Mocárabes: decoración con xeso en forma de prisma, imitando as estalactitas.
5.Cultura e arte en Al−Andalus
5.1.1/1−¿Cómo pudieron os arabes transmitirlle a antigua cultura grega á Europa medieval? Por medio de
traduccións e comentarios.
5.1.1/2−Menciona algún elementos de carácter cultural que chegaron a Europa a través dos musulmáns da
península Ibérica. A numeración arábiga e figuras importantes no campo da filosofía como Averroes e
Maimónides.
5.2.1−Enumera as principais características da arte e da arquitectura árabes. Feito de materiais pouco
resistentes. Abundantes elementos decorativos. Arcos de ferradura, arcos lobulados e bóvedas de nervios.
Resumo:
A cultura en Al−Andalus:
A cultura na Península Ibérica foi moi importante porque constitúe unha ponte de unión entre a herdanza da
antigüidade clásica e a Europa medieval.
Os árabes coñeceron as obras científicas e filosóficas dos antigos gregos, mentres que en Europa eran case
esquecidos.
Por eso os árabes tiñan unha superioridade cultural. Tranmitíronlle o coñecemento da ciencia grega ós pobos
europeos por medio de traduccións e comentarios.
Os estudios de Xurisprudencia permitían acceder os altos cargos da administración. Tiveron tamén un gran
desenvolvemento da Astronomía, da Botánica, da Medicina, das Matemáticas e da Filosofía.
Uns filósofos importantes foron Averroes e Maimónides, que foron coñecidos polos europeos gracias ós
comentarios de Aristóteles.
Tamén intruduciron a numeración arábiga procedente da India que aínda utilizamos hoxe en día.
• O período cordobés (929−1031)
*Arco de ferradura de duelas alternadas e encadrado por un alfiz.
*Arcos lobulados que se entrecruzan.
*Columnas visigodas e decoración de lacería e ataurique
Exemplos:
−A mesquita de Córdoba
6
−O pazo de Medina Azahara
−A mesquita do Cristo da luz en Toledo
b)O período dos taifas (1031−1147)
*Arco mixtilíneo e bóveda de nervios
Exemplos:
−Palacio da Alxafería de Zaragoza
c)O período das dinastías africanas (1147−1240)
*Uso do piar, como soporte, e do ladrillo en vez de pedra.
*Arco de ferradura aguzado e bóveda de nervios.
*Decoración escasa: sebka ou rede de rombos.
Exemplos:
−A Xiralda de Sevilla
−A torre de Ouro de Sevilla
−As alcazabas de Málaga
d) O período Granadino, nazarí ou nazarita (1232−1492)
*Arquitectura esencialmente decorativa
Exemplos:
−A Alhambra de Granada.
7
Descargar