nombre delegats titulacions.pdf

Anuncio
NOMBRE DELEGATS/DES TITULACIONS 2013‐14 TITULACIÓ EI EA GRETI CICLE / CURSOS
nombre delegat/des + nombre sotsdelegats/des
1 D + 1 S 1 D + 1 S 1 D + 1 S 1 D + 1 S 1 D + 1 S Tots cursos Tots els cursos
Fase inicial:1er i 2º
3º i 4t GRETA/GREVA Fase inicial: 1er i2º (comuns ambdues titulacions) 3º i 4t GRETA
3º i 4t GREVA
2º cicle EOI Presencial i semipresencial 2º cicle EAEI Tots cursos MUEO Presencial Semipresencial
Angles MUSAEI MUEI D = delegat/da S = SUBDELEGAT/DA 1 D + 1 S 1 D + 1 S 1D + 1S 1D + 1S 1 D + 1 S 1D + 1 S 1 D + 1 S 1 D + 1 S 1D + 1 S NOMBRE DELEGATS/DES ESCOLA Es triarà un/una representant de l’àrea d’industrials i un/una altre de l’àrea de aeronàutica. El/la que obtingui més vots actuarà com a DELEGAT/DA, i l’altre com a SUBDELEGAT/DA 
Descargar