nombre delegats titulacions 12-13.pdf

Anuncio
NOMBRE DELEGATS/DES TITULACIONS TITULACIÓ EI EA GRETI CICLE / CURSOS
3º fins 10º 2º fins a 5e Fase inicial:1er i 2º
3º GRETA/GREVA Fase inicial: 1er i2º (comuns ambdues titulacions) 3º GRETA 3º GREVA 2º cicle EOI presencial semipresencial
2º cicle EAEI MUEO Presencial + anglès
semipresencial
MUSAEI nombre delegat/des + nombre sotsdelegats/des
1 D + 1 S 1 D + 1 S 1 D + 1 S 1 D + 1 S 1 D + 1 S 1 D + 1 S 1 D + 1 S 1D + 1S 1D + 1S 1D + 1S 1 D + 1 S 1 D + 1 S 1 D + 1 S NOMBRE DELEGATS/DES ESCOLA Es triarà un/una representant de l’àrea d’industrials i un/una altre de l’àrea de aeronàutica. El/la que obtingui més vots actuarà com a DELEGAT/DA, i l’altre com a SOTSDELEGAT/DA 
Descargar