.−Ompliu els espais buits amb un pronom relatiu, acompanyat, si... 1.− Féu una exposició caotica del tema,............................. li valgué el... 2 .−El vagó.......................................... viatjaven era de tercera classe.
.−Ompliu els espais buits amb un pronom relatiu, acompanyat, si... 1.− Féu una exposició caotica del tema,............................. li valgué el... 2 .−El vagó.......................................... viatjaven era de tercera classe.
RECUPERATORIO EXÀMEN SociologÃ-a de las Organizaciones que trabajan con adultos mayores •
RECUPERATORIO EXÀMEN SociologÃ-a de las Organizaciones que trabajan con adultos mayores •
¿qué constituyen las humanidades? ¿mediante que la cultura expresa la naturaleza? •
¿qué constituyen las humanidades? ¿mediante que la cultura expresa la naturaleza? •
Educación comunitaria
Educación comunitaria