2014-05-27_nota_de_premsa_-_lajuntament_de_barbera_incorpora_nous_vehicles_hibrids_a_la_seva_flota_de_neteja.pdf

Anuncio
L’Ajuntament de Barberà incorpora nous vehicles híbrids a la seva flota de neteja
viària
Els serveis de neteja viària de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, sota la concessió de
l’empresa UTE Barberà Serveis Ambientals (FCC) des de març de 2013, ha incorporat dos
nous vehicles a la flota municipal destinats a la recollida de residus sòlids i la
neteja viària del municipi.
Els vehicles són dues furgonetes Fiat Doblo, híbrides GLP (gas liquat del petroli) – Gasolina.
Que és el GLP?
Autogas és el terme comú utilitzat per referir-se al GLP (gas liquat del petroli) utilitzat com a
carburant en automoció. Es tracta d'una barreja de butà i propà i majoritàriament s'obté
directament de jaciments de gas natural o petroli, un 60 per cent enfront del 40% que
procedeix de la destil—lació del petroli en refineria. En ser sotmès a pressió, aquest gas passa
d'estat gasós a líquid, ocupant molt menys volum. A més està pràcticament exempt de sofre i
altres substàncies com metalls.
Aquests vehicles arrenquen en gasolina i no passa a gas fins que el motor arriba a una
temperatura d'uns 40 graus (triga un minut). A partir d'aquest moment pot circular
indistintament amb gasolina o gas seleccionant a través d'un commutador que s'instal—la al
quadre de comandament, una operació que es pot realitzar tant amb el vehicle aturat com
circulant. En el cas que un dels dos combustibles s'esgoti, el motor passaria a alimentar l'altre
combustible previ avís d'un indicador visual.
Un combustible més ecològic i barat
L’Ajuntament de Barberà en el seu impuls per les energies netes i l’estalvi econòmic, aposta
pels vehicles d’Autogas. Aquests tipus de vehicles ofereixen múltiples beneficis.
Millora la qualitat de l'aire
Aquest combustible alternatiu contribueix a millorar la qualitat de l'aire, especialment a les
zones urbanes, ja que redueix en un 68 % les emissions de NOx i del 15% del CO2 si ho
comparem amb la gasolina.
Per a qualsevol aclariment podeu posar-vos en contacte amb el:
Departament de Comunicació i Imatge de l’ Ajuntament de Barberà del Vallès
Cap del Departament de Comunicació i Imatge
Maria José Velázquez
[email protected]
Tlf. 636985112
Avantatges mediambientals enfront de la gasolina
- Reducció del 68% de les emissions de NOx
- Reducció del 15% de les emissions de CO2
Avantatges mediambientals davant del gasoil o biodièsel
-
Reducció
Reducció
Reducció
Reducció
del
del
del
del
99 % de les emissions de partícules
96% de les emissions de NOx
50 % del nivell de soroll
10 % de les emissions de CO2
Més barat
El preu de l’Autogas és un 50% més barat que el de la gasolina o el dièsel (uns 70 cèntims el
litre). El seu menor cost permet un estalvi entre un 40 i 45% de combustible, un percentatge
que seria del 50% si no fos perquè els vehicles transformats a gas augmenten el seu consum
un 10 % en comparació amb la versió de gasolina. Tot i això, econòmicament és molt
rendible.
Manteniment més econòmic
Els vehicles que es mouen amb gas d'automoció dupliquen la durada del motor a causa del
menor desgast dels cilindres i segments del motor. El gas és més net, deixa menys dipòsits
carbonosos en la combustió i permet que l'oli del motor es mantingui net durant més temps .
Més autonomia
Un vehicle adaptat a Autogas multiplica per dos la seva autonomia en instal—lar un segon
dipòsit per al GLP. El dipòsit de gasolina es manté inalterat i el conductor pot utilitzar dos
combustibles indistintament. L'autonomia mitjana d'un vehicle amb Autogas és de 500 o 600
quilòmetres, el doble si també fem servir benzina.
Alt nivell de seguretat
L’Autogas compleix amb tota la normativa que s'exigeix a la resta de carburants. El Reial
Automòbil Club d'Espanya (RACE) al costat d'altres clubs europeus va dissenyar i va dur a
terme unes proves de xoc i incendi per tal de comprovar la seguretat d'un vehicle d’Autogas i
la prova va demostrar un alt nivell de seguretat. El dipòsit, els suports i el sistema de tubs
d'alimentació resistir intactes. A Espanya no hi ha restriccions perquè vehicles amb GLP entrin
en aparcaments subterranis.
Barberà del Vallès, maig de 2014
Per a qualsevol aclariment podeu posar-vos en contacte amb el:
Departament de Comunicació i Imatge de l’ Ajuntament de Barberà del Vallès
Cap del Departament de Comunicació i Imatge
Maria José Velázquez
[email protected]
Tlf. 636985112
Descargar