2015-02-27_nota_de_premsa_-_barbera_sadhereix_a_lacord_marc_de_subministrament_de_gas_de_lacm.pdf

Anuncio
Barberà s'adhereix a l'Acord Marc de subministrament de gas de l'Associació Catalana
de Municipis
Aquest conveni permetrà estalviar en la despesa de gas dels equipaments municipals
gestionats pel consistori barberenc.
L'Ajuntament de Barberà del Vallès va aprovar ahir dijous, 26 de febrer en Junta de
Govern Local l'adhesió a l'Acord Marc de Subministrament de Gas Natural que ofereix
l'Associació Catalana de Municipis (ACM) a través del Consorci Català per al
Desenvolupament Local (CCDL).
Amb aquest acord el consistori barberenc tindrà un important estalvi en el cost actual
de la factura d'un 13% (53.675 euros/any) respecte a la despesa de l'any anterior,
del total de 26 punts de subministrament corresponents als centres educatius, esportius i
culturals, i edificis municipals.
Aquests equipaments tenen un consum energètic de gas de 6.752.000 kWh/any i es troben
emmarcats en diversos trams tarifaris segons el consum de cadascun d'ells.
L'acord marc, que té una durada de 12 mesos prorrogable per dos períodes més, agrupa a
més de 450 municipis amb una població de gairebé 3 milions d'habitants, i compta amb una
valoració total de més de 28 milions d'euros.
L’objectiu de l’ACM en la realització d'aquests convenis és que les administracions locals catalanes
es puguin beneficiar d’un servei de qualitat amb unes condicions avantatjoses. El fet de fer una
contractació de forma centralitzada, ha permès obtenir unes tarifes molt més econòmiques,
independentment de la grandària i situació geogràfica de les entitats locals.
Aquest acord és un exemple més del funcionament del Sistema d'Adquisició Centralitzada, que
compta amb un nivell d'adhesió dels municipis molt important , posant així de manifest la
importància de cooperar i mancomunar esforços entre administracions públiques i altres entitats.
El CCDL ha gestionat diferents acords marc de subministraments energètics, de compra i
arrendaments de vehicles, maquinària d'impressió i multifunció, entre d'altres. De fet
l'Ajuntament de Barberà va subscriure l'any 2013 un conveni pel subministrament elèctric.
Barberà del Vallès, febrer de 2015
Per a qualsevol aclariment podeu posar-vos en contacte amb el:
Departament de Comunicació i Imatge de l’ Ajuntament de Barberà del Vallès
Cap del Departament de Comunicació i Imatge
Maria José Velázquez
[email protected]
Tlf. 636985112
Descargar