Sesiones de entrenamiento

Anuncio
Sessions
d'entrenament
Daniel Arboleda
1r Batxillerat Social
Educació Física
IES Torre del Palau
15/11/10
Índex
Tema
Pàgina
Entrenaments de Resistència...............................................................................2
Primera Sessió: resistència aeròbica.......................................................................2
Segona Sessió: resistència anaeròbica....................................................................4
Tercera Sessió: resistència base..............................................................................6
Entrenaments de Flexibilitat................................................................................8
Primera Sessió:Flexibilitat activa dinàmica............................................................8
Segona Sessió:Flexibilitat estàtica passiva............................................................10
Tercera Sessió:Flexibilitat activa estàtica..............................................................12
Bibliografia...........................................................................................................14
Sessions d'Entrenament de Resistència
Primera sessió: Resistència Aeròbica
Objectiu de la sessió
Millorar les nostres qualitats físiques, en aquest cas la resistència aeròbica, realitzant una carrera
continuada, mitjançant l'aplicació de les premisses bàsiques per l'elaboració d'un entrenament.
Material
En aquest cas necessitarem no necessitarem cap eina per desenvolupar l'exercici.
Espai
L'exercici es realitzarà en un espai obert el qual serà pla i en el qual es pugui córrer sense
complicacions per obstacles o relleu molt pronunciat.
Escalfament
Per aquest apartat hem de practicar una sèrie d'estiraments previs a la carrera continuada
(Flexibilitat estàtica).
2
Part principal
Mètode continuat:
Carrera continuada durant trenta minuts, amb una progressió lenta els primers 10 minuts, un cop
arribats a aquest punt mantenim el ritme de la carrera fins culminar els 30 minuts de la sessió.
Volum: 30 minuts
Intensitat: 70% FCM
Part Final
Un cop culminats els 30 minuts de carrera continuada caminem durant 1 o 2 minuts. Finalment,
realitzem els següents estiraments (Flexibilitat estàtica).:
3
Segona Sessió: Resistència Anaeròbica
Objectiu de la sessió
Millorar la nostra resistència anaeròbica mitjançant l'aplicació de diversos mètodes de treball
fraccionat i una petita part d'exercici continu.
Material
Per realitzar aquesta activitat no requerirem d'un material específic, únicament el nostre cos.
Espai
La rutina d'exercici es durà a terme en una pista d'atletisme que consti amb les instal·lacions
adequades i que es trobi en bon estat.
Escalfament
L'escalfament constarà de dues parts:
– La primera són 3 minuts de carrera continuada a un ritme suau que no sobrepassi el 60-70%
de la FCM
– La segona consistirà en els següents estiraments (Flexibilitat estàtica).
4
Part Principal
– 4 series de carrera intensa per 50 metres, 80-90% FCM / 2 minuts de recuperació
– 2 series de carrera intensa per 100 metres, 80-90% FCM / 6 minuts de recuperació.
– 1 serie de carrera intensa per 150 metres, 80-90% FCM / 6 minuts de recuperació
– Pràctica de salt de longitud: 4 series de salt, 70-80% FCM / 2 minuts de recuperació.
Volum: diferents distàncies
Intensitat: depèn de l'exercici, en general, hi són compresos entre el 80-90% FCM
Part Final
Per finalitzar la sessió es realitzen 7 minuts de carrera continuada i s'estira (Flexibilitat estàtica).:
5
Tercera Sessió: Resistència de Base
Objectiu de la Sessió
Potenciar la capacitat de resistència aeròbica mitjançant l'aplicació de diversos mètodes d'exercici a
diferents ritmes i intensitats.
Material
Per aquesta sessió utilitzarem:
– Una corda per saltar per persona
– Petits obstacles d'una alçada d'uns 30 o 40 cm d'alçada.
– Anelles
– Pilota de goma escuma
Espai
Aquests exercicis es poden realitzar tant en un espai obert, com en un tancat, sempre i quan comptin
amb l'espai necessari per desenvolupar la sessió d'entrenament.
Escalfament
Per començar farem un el joc de matar. Aquest joc consisteix en la divisió del grup en dos parts
rival, cadascuna de les qual comptarà amb un espai que comprengui la meitat de l'entorn emprat.
L'objectiu es eliminar els membres de l'equip contrari donant-los un cop en llançar la pilota fins que
no en quedi ningú.
Un cop finalitzat el joc realitzarem una sèrie d'estiraments.
6
Part Principal
Aquesta part de la rutina es realitzarà d'una forma fraccionada per sèries. 60-70% FCM
– Es fan 10 salts de corda amb peu junts i 5 amb cada peu.
– Un cop fets els salts avançarem fins les anelles, les quals creuem saltant en ziga-zaga.
– Desprès de les anelles, saltem les tanques (un total de 5) a peu junts.
Realitzarem 5 sèries amb 3 minuts de descans entre elles.
Part Final
En acabar la sessió es realitzaran els següents estiraments.
7
Sessions d'entrenament de Flexibilitat
Primera Sessió: Flexibilitat Activa Dinàmica
Objectiu de la sessió
L'objectiu d'aquesta sessió és augmentar aquest tipus de flexibilitat mitjançant l'aplicació de
diferents mètodes de treball. L'activitat cap la qual està dirigida aquesta sessió és el salt de tanques.
Material
Requerirem 5 tanques d'atletisme.
Espai
Pista d'atletisme
Escalfament
Es realitzaran 10 minuts de carrera continuada i posteriorment s'executaran els següents estiraments.
8
Part Principal
Aquest exercicis són balístic dinàmics (moviments ràpids i violents per estirar el múscul)
En primer lloc es realitzara un exercici de perfeccionament de la tècnica d'atletisme. Que consisteix
en avançar mantenint el peu de suport immòbil i desplaçant-nos amb l'ajut de la cama en moviment
que realitza un moviment circular similar al de córrer durant un recorregut de 7 metres. D'aquest
exercici s'executaran 5 series amb 30 segons de recuperació entre elles. 60-70% FCM
En segon segon lloc es realitzara salt de tanques, les qual estaran separades a una distància com la
de competició. Això, s'ha d'executar en el mínim temps possible. Es realitzaran 5 series amb 6
minuts de recuperació entre elles.80-90% FCM
Part Final
Carrera continuada d'una durada de 10 minuts.
Realització dels següents estiraments:
9
Segona Sessió d'Entrenament: Flexibilitat Estàtica Passiva
Objectiu de la Sessió
Augmentar la capacitat de tensió de músculs i articulacions
Material
Matalassos
Necessitarem l'ajuda d'un o dos companys
Espai
L'activitat es realitza dins un recinte tancat com per exemple un gimnàs
Escalfament
Es jugara als encadenats que consisteix en que un número determinat d'alumnes (2) han
d'aconseguir agafar els altre jugador sempre junts per les mans. A mesura que van agafant gent es va
ampliant la cadena fins que tan sols queden uns quants participants i són eliminats.
10
Part Principal
Com que es tracta d'un tipus de flexibilitat estàtica passiva farem un exercicis progressius amb
l'objectiu d'evitar possibles lesions, quan s'hagi arribat al límit articular la posició es mantindrà
durant 20 o 30 segons, cada posició es repetirà 4 vegades i el temps de recuperació serà de 2 minuts.
– Ficats al terra un company agafarà les man i un altre els peus, a continuació ambdós tiraran
amb força fins arribar al límit articular de la persona amb la qual estan treballant.
– En aquest exercici ens posarem amb els peus a les espatlleres en posició oposada i
intentarem tocar les puntes, el company ens ajudarà impulsant suaument des de l'esquena.
– Es separen les cames en posició oberta i s'intenta tocar les puntes de cada peu i si és possible
amb el cap.
– En agafem de les espatlleres amb les mans de manera que els peus no toquin a terra i
mantenim la posició
– Ens fiquem al terra i creuem el genoll per sobre l'altre cama, llavors el company estira la
cama que hem creuat.
Part Final
Per finalitzar aquesta sessió d'entrenament fem entre 7 i 10 minuts de carrera continuada amb un
ritme suau.
11
Tercera Sessió d'Entrenament: Flexibilitat activa estàtica
Objectiu
Millor el nostre nivell de rendiment de aquest tipus de flexibilitat mitjançant diferents exercicis
executats de manera gradual i progressiva. Pot millorar, per exemple, l'execució de moviments de
judo.
Material
Una corda per alumne
Matalassos
Ajuda d'un company en cas que es necessiti ajuda per arribar al límit articular.
Espai
Un espai tancat com un gimnàs
Escalfament
Carrera amb cordes: 5 series per 20 metres. A cada serie es talla la longitud una mica la corda amb
l'objectiu d'ampliar la gambada
12
Part Principal
En aquesta fase de l'exercici es mantenen els exercicis durant 5 segons i es repeteixen 10 vegades
cadascú. El temps de recuperació no sobrepassarà els 10 segons.
– Ficats al terra, estenem cap en davant i flexionem la punta dels peus, d'aquesta manera
estirem la musculatura anterior i posterior de la cama.
– Per estirar el quadríceps, asseguts, flexionem el dors cap en davant; o des de la posició de
rígids, doblegar la cama cap enrere, passar-la per davant l'altra, o obrir lateralment les cames
al màxim.
– Per la musculatura del dors, es flexiona el tronc cap enrere, si s'és assegut, hiperestendre el
tronc cap en davant el màxim possible.
– Per estirar la musculatura del braços, estendre el màxim enrere, flexionar espatlles i colzes
per darrere el cap i heperestendre el canell
– Per estirar la musculatura del coll, flexionar tot el possible cap en davant, hiperestendre cap
en darrere i flexionar lateralment tot el màxim possible.
Part Final
Carrera continuada durant 10 minuts. Els primers cinc minut carrera normal, els últims 5 minuts
amb variacions com córrer lateralment, d'esquenes, aixecant genolls, tocant el cul amb els turmells i
en ziga-zaga.
13
Bibliografia
http://www.dosquince.es/planes.htm
http://educacionfisicaunefa.blogspot.com/
http://www.judoencostarica.com/medicina/calyflex.html
http://www.diana-bustamante.com.ar/notas/flexibilidadartesm.htm
http://guiafitness.com/tipos-de-stretching.html
http://runclubpuebla.blogspot.com/2009_11_01_archive.html
http://www.judoencostarica.com/medicina/calyflex.html
http://www.dosquince.es/planes.htm
http://www.efdeportes.com/efd116/flexibilidad-conceptos-y-generalidades.htm
http://deporteciencia.blogspot.com/2008/02/la-flexibilidad-3-tipos-de-flxibilidad.html
http://destrezasfisicas.blogspot.com/
http://www.deportespain.com/2010/02/09/flexibilidad-metodo-estatico-pasivo/
http://blog.estiramientos.es/
http://turyciclo.com/2007/12/25/pedaleo-relevos-y-estiramientos/
http://www.hispagimnasios.com/a_entrenam/estiramientos1.php
http://centros5.pntic.mec.es/ies.politecnico1/001senderismo_web_poli/07senderismo_04_05/05exc
ursion_navaleno/01_texto_navaleno_estiramientos.html
http://www.unican.es/WebUC/Unidades/servicio_prevencion/ergonomia/Recomendaciones+en+el+t
rabajo+de+oficina.htm
http://blogs.ua.es/rateta/2007/12/29/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/cprsanhilario/Paginas/Webs/EFisica/Final/Calentamiento.h
tm
http://www.alua.es/blogs/alua/?p=812
http://www.efdeportes.com/efd116/flexibilidad-conceptos-y-generalidades.htm
14
Documentos relacionados
Descargar