Subido por Paula Cestona Paullier

Visions i Cants (Intermezzo)

Anuncio
Visions i Cants (Intermezzo)
Joan Maragall (1860-1911)
●
●
●
Joan Maragall fou un autor modernista català que va formar part del grup modernista
regeneracionista.
Maragall tendeix a un model individualista, rebel i vitalista.
Per últim l’autor mostra un catalanisme en els seus poemes.
La nit de la Puríssima
Contextualització
❏
❏
Aquest poema pertany a l’escriptor Joan Maragall és de l’any 1897.
Aquest poema va ser publicat en el llibre de Visions i Cants de l’any 1900, a la part
anomenada Intermezzo.
Tema del poema
El tema del poema tracta de la majestuositat de l’Univers en el dia que es celebra una
festivitat religiosa.
Argument del poema
Estrofa 1→ Descriu el cel, fent referència a l’infinit.
Estrofa 2→ Introdueix la Lluna i els estels que il·luminen el cel de la Nit Santa.
Estrofa 3→ Afirma que la nit serà clara, ja que baixarà la Mare de Déu i il·luminarà el cel
conjuntament amb els estels i la Lluna.
Estrofa 4→ Ens situa a l’època de l’any, desembre, i en el moment en el qual es produeix la
davallada creant una nit molt bonica.
Conclusió
En conclusió és un poema que vol alegrar la imatge de la Puríssima mostrant un camí amb
lluminositat que ajuda a alinear els astres d’enrere situats en el cel blau.
Lo diví en el dijous sant
Contextualització
❏
❏
❏
❏
❏
Es tracta d’un poema escrit a l’any 1897 pel poeta Joan Maragall.
El poema ha estat publicat al 1900 en el llibre de poemes Visions i Cants, a la part
de l’Intermezzo.
Pertany al moviment literari del Modernisme.
Tema del poema
❏
❏
L’autor parla de la festa religiosa de la Setmana Santa, el dijous sant.
El poema fa referència a l’amic de Joan Maragall el qual el suïcida, aquesta mort li
va afectar personalment però també literàriament i religiosament.
Argument del poema
Estrofa 1→ El camí, les paraules de Jesus
Estrofa 2→ La vida i la mort en el més enllà, comparació amb persones terrenals
Estrofa 3→ Recorda els soldats romans quan van agafar a Jesus
Estrofa 4→ Record al seu amic
Conclusió
En conclusió, l’autor resalta el camí que hi ha entre la vida i la mort, tot i que resalta la fe
cap a Crist com a ser superior.
Descargar