Subido por julio osorio

PRACTICA 5 2019-20

Anuncio
Facultat d’Economia
Grau de Relacions laborals y recursos
humans
-------------Departament de Direcció d'Empreses
Juan José Renau Piqueras
Estructura Organització i
Disseny de llocs de treball
PRÀCTICA 5
Activitats a realitzar:
Activitat 5.1.
Quins mètodes serien més convenients per a analitzar els llocs de treball d'un gran
supermercat, amb molts establiments, repartits per tot el país? I en una biblioteca
pública? Justifique la resposta.
Activitat 5.2.
Indique com redissenyar un lloc de treball, que té les següents característiques:
•
Poques tasques
•
Rutinàries i monòtones
•
Elevada supervisió
Activitat 5.3.
Segons el següent anunci, identificar la descripció i l'especificació del lloc de treball que
s'ofereix
Descargar