Subido por mjvs999

PRACTICA 1 DE CLASSE- TEMA 3

Anuncio
EXERCICIS D’INTRODUCCIÓ A L’ECONOMIA.
TEMA 3. Pràctica de classe 1
1. Suposi un país petit amb les següents funcions de demanda i d’oferta
nacionals d’un bé:
Demanda:
Oferta:
p = 200 – 2 .qd
p = 6 .qs
a) Quin serà el preu i la quantitat d’equilibri?
b) Quina seria la situació del mercat si el preu fos p=96. Quines
tendències o reaccions podria haver-hi?
2. Donades les següents funcions de demanda i d’oferta d’un bé:
qd = 30 – P
qs = 20 + 4.P
a) Quin serà el preu i la quantitat d’equilibri en aquest mercat?
b) Quin preu provocaria una escassetat de 10 unitats?
c) Quin preu provocaria un excés d’oferta de 10 unitats?
Descargar