Subido por Arnau Cos

Seminari 3 Climateri

Anuncio
Seminari 3: Atenció a la
dona durant l’etapa del
climateri
Assignatura: Infermeria Materno-Infantil
Professora: Marta Roqueta Vall-llosera
Coordinadora Assignatura: Dra. Fina Patiño
Climateri
Climateri i
Menopausa
Menopausa
 Període el qual es produeix
un esgotament de la dotació
fol·licular dels ovaris
 Desaparició definitiva de la
menstruació  1 any sense
menstruació
 Desaparició de la capacitat
reproductiva de la dona
 Conjunt de fenòmens que es
produeixen durant el
climateri
 Modificació de l’aparell
reproductiu i altres sistemes
de l’organisme
 Duració aproximada 12 anys
 No és un fenòmen brusc :
retrads menstruals de 2-3
mesos
 Precedeix i segueix la
menopausa
 Apareix entre els 45 i els 55
anys
CLIMATERI
Cronologia i
Etapes del
Climateri
Pre-Menopausa
Perimenopausa
Post-Menopausa
Mesos-Anys
3-5 anys; fins 1
anys després de
la menopausa
anys; fins la
senectut
40-45 anys
50 anys
Menopausa
60-65 anys
40 anys es produeix un escorçament del cicle
menstrual
PreMenopausa
Elevada alliberació FSH  Disminució de la
duració de la fase fol·licular + avançament de
l’ovulació
Polimenorrees, hemorràgies Inter mitges entre
períodes i hipermenorrees
Descens hormonal progressiu afavoreix l’aparició
de simptomatologia climatèrica de les àrees
psíquiques, neurovegetatives i somàtiques
Transició entre el
període fèrtil i el període
no fèrtil
No es poden mantenir
els canvis a l’endometri
Cedint també el cicle
menstrual
falta d’harmonia entre
els diferents factors
hormonals en el cicle
menstrual
Fase irregularitat dels
cicles menstruals fins
que cedeix
completament la
producció estrogènica
Fins 1 any després de la
menopausa
Primer un cos luti
insuficient
També es pot denominar
la pre-menopausa
Símptomes relacionats
amb l’atrofia de l’aparell
genitourinari
Després una absència
d’ovulació
Finalitzant amb un
descens de la síntesi
d’estradiol
Perimenopausa
Postmenopausa
Període entre un any després
de la menopausa fins a l’etapa
final de la vida.
Osteoporosis
Processos involutius que
provoquen simptomatologia
del climateri
Alteracions cardiovasculars
Conseqüències no apareixen
de seguida, sinó a llarg
termini.
Arteriosclerosis
Hipertensió arterial
Alteració del metabolisme
dels lípids
Reducció progressiva
dels fol·licles
Menor producció
d’inhibina
Inhibició selectiva de
la FSH
La producció de
progesterona és molt
baixa
ovaris conserven una
capacitat
esteroideogènica
incompleta
descens en la
producció i secreció
d’estrògens.
Elevació de la FSH i la
LH
Canvis Hormonals Fisiològics
Modifica la maduració
fol·licular i avança la
ovulació
Esgotament dels
fol·licles primordials
Caiguda nivells
Estradiol
Augment gradual
hormones
Gonadotropines
1a Fase Canvis
Hormonals
Error al sistema de
retroalimentació negativa
fase fol·licular és més curta
Menys producció estradiol.
Producció Progesterona
normal
Es manté durant la ovulació
nivells més elevats
FSH vs LH
Disminueix
resposta
fol·licular
Menys nombre de fol·licles
Augmenta
la FSH
No es
produeix la
ovulació
Disminució
dels estrògens
No
aconseguiran
desencadenar
la LH
2a Fase Canvis
Hormonals
Fase lútia
deficient i
curta
01
02
03
04
05
06
Amenorrea
permanent per
falta d’ovulació
Reducció dels
estrògens i
absència de
progesterona
Falta de resposta
ovàrica i de FSH i
LH
Augment factor
alliberador de
gonadotropines
hipotalàmiques
Intenten estimular
hipòfisi per obtenir
una resposta
ovàrica sense
resultats
Augment no és
permanent i
desapareix al cap
de uns anys
3a Fase Canvis Hormonals
Minims nivells
circulants d’Estradiol
Nova situació
hormonal
Desequilibri del
quocient
Androgens/Estrógens
Lleu augment de
secreció ovàrica de
Testosterona
Etrona com Estrogen
dominant
Gonadotropines
elevades ineficients
Simptomatologia
Climatèrica
Progesterona:
Interrupció de la
producció
Major risc hiperplàsia i
càncer endometri i de
mama
Andrògens:
Disminueix la
producció total,
ovàrica i suprarenal
Curt
Termini
Mig
Termini
Irregularitats cicle
menstrual
Aprimament de la pell
Fogots i Suduracions
Deshidració i pèrdua
l’elasticitat
Palpitacions
Sequetat vaginal
Insomni i irritabilitat
Disprauremia
Augment de pes
Pèrdues d’orina
Disminució de la líbido
Infeccions vaginals i ITU
Llarg
Termini
Fragilitat dels ossos
Aixefament de les
vèrtebres
Augment Risc
Cardiovascular
Elevació PA
Perimenopausa
Simptomatologia Vasomotora
Post-Menopausa Precoç
(primers 5 anys)  de
manera progressiva
Post Menopausa Tardana
(Després de 5 anys)
Alteracions Libido
Osteoporosi
Canvis humor
Fractures
Atrofia vulgogenital
MCV
Incontinencia urtinària
Depressió
Osteopenia
Demencia?
Condicions associades al Climateri
Canvis menstruació
Sindrome
Climatèrica
Canvis
Fisiològics
Sudoració
• Irregularitat
• Sagnat irregular
(duració, quantitat,
presentació)
• Envermelliment,
marques cutànies al pit,
esquena i EESS
• Duració 30 seg – 5 min
• Aparició nocturna
Envelliment de la pell
Sexualitat
• Pell fina i resseca
• Prurit
• Canvis libido
• Disprauremia
Atrofia urogenital
• Disminució lubrificació
vaginal
• Incontinencia esforç
• ITU
Transtorns del son:
Insomni
Canvis corporals:
Canvis humor
• Circumferencia cintura
augmentada
• Pèrdua teixit muscular
• Augment teixit adipís
• Rigidesa articular
Estrògens 
producció
hipotalàmica
opioides 
sudoració nocturna,
palpitacions,
ansietat
Símptomes
Vasomotors
Conseqüències  irritabilitat,
insomni, disminució qualitat de
vida
Estrògens 
GnHR
Augmenten les
ones de calor
(Fogots)
60-80% dones
Funcions fisiològiques i psicològiques del sistema nerviós modulades pels esteroides
estan afectades per l’alteració del sistema límbic (actua sobre l’humor, la conducta i la
funció cognitiva), i produeixen una simptomatologia neurològica i psicològica.
Manifestació més comuna: disminució de l’estat d’ànim, la tendència depressiva i la
pèrdua de memòria i concentració
Modificacions
psicològiques
Canvis en els hàbits del son i amb insomni = símptoma psíquic més freqüent
També apareixen irritabilitat, canvis d’humor,
estats d’ansietat, dificultat de concentració,
pèrdua de memòria, tendència a la melancolia i
la tristesa.
Causa de les distímies  alteració del
metabolisme del triptòfan amb nivells baixos de
serotonina ? no s’ha demostrat causalitat directa
amb la menopausa
Modificacions en la resposta sexual
durant el climateri:
• Alentiment de la fase d’excitació sexual.
• Disminució de les contraccions orgàsmiques en
freqüència i intensitat.
• Disminució de la mida de la vagina, els ovaris i
l’úter.
• Pèrdua de l’elasticitat i lubrificació de la vagina,
el que pot produir relacions sexuals doloroses.
Canvi de rol a la vida? Rol de parella,
rol professional, rol familiar
(mareàvia)
Sexualitat
Genitals
externs
Vagina
Atrofia
Urogenital
Úter i
Endometri
Ovaris
• Pèrdua progressiva del pèl púbic.
• El teixit cel·lular subcutani disminueix, fent els llavis majors més prominents i els llavis menors
desapareixen.
•Disminució de les capes de revestiment epitelial.
•Augment del Ph vaginal  Més susceptibilitat davant les infeccions La vagina esdevé més estreta, s’escurça i els fons
de sac vaginals desapareixen, el que pot produir l’aparició de relacions sexuals doloroses.
•La vagina esdevé més estreta, s’escurça i els fons de sac vaginals desapareixen, el que pot produir l’aparició de
relacions sexuals doloroses.
• L’úter disminueix amb mida i perd turgència i elasticitat.
• L’endometri manté la seva capacitat per respondre a estímuls hormonals.
• Disminueixen de mida, La superfície esdevé rugosa i la consistència fibrosa.
• Absència de fol·licles i la presencia de quists ‘inclusió, el que s’anomenen adenofibromatosi quística.
• S’atrofia en el seu conjunt, tant de les cèl·lules secretores com les ciliades
Trompa
Uretra i
Bufeta
• Pot aparèixer cistouretritis atròfica i incontinència urinària.
• relaxació al sòl pèlvic que facilita l’aparició de disfuncions del sòl pelvià.
La deficiència d’estradiol facilita la pèrdua
de la textura de la pell i l’aparició de plecs
La pell es va fent més fina, amb
menys papil·les, menys fol·licles
pilosos i glàndules sebàcies i
sudorípares
Atrofia cutània
Disminució de la suor i la
grassa de la pell
Les mucoses poden
esdevenir més
seques
Canvi en el tó
i el timbre de
la veu
La mama
•El component adipós de la mama augmenta i els lligaments del Cooper s’atresian.
•El parènquima glandular es disminueix, i amb funció atròfica, amb un gran
component connectiu.
•La posició de la mama tendeix a ser pendular.
Prevalencia 1/3 dones
entre 60-70 anys
Osteoporosi
Mesures higenicodiatètiques
perimenopausa
• dieta rica en calci, baixa
en greixos i proteïnes
• exercici regular
• No tabaquisme
Causa principal de
fractures en dones
en edat de climateri
Menys incidència abans de la
menopausa vs Homes
Malaltia
Cardiovascular
(MCV)
Acció benificionasa Estrogens
sobre el perfil lipidi i efecte
vasodilatador de les arteries
coronaries
• Augment pared ventricle E
• Menys contractabilitat
• Increment PA  HTA
• Alteració perfil lípid  augment colesterol i LDL
Els events coronaris amb les
dones són silents i amb
simptomatolgia vague  més
mortalitat
Actitud terapèutica:
• Eg orals
• Prevenció 10-15% Exercici i dieta
Risc de
resistència
insulina  DM i
MCV
Obesitat
Augment de
pes
Pèrdua de
massa
muscular
Enlentiment
del
metabolisme
Dipòsits de
grassa a nivell
d’abdomen
Entrevista
infermera
Valoració
Infermera de la
dona en etapa
de climateri
Valoració
general
•
•
•
•
•
• Dades antropomètriques
•
•
•
Necessitats
•
Exploració
física
Símptomes Climatèrics?
Sexualitat
Valoració estat cognitiu?
Valoració Estat psicosocial
Hàbits tòxics
Son i descans
Recrear-se
Creences i Valors
Rol i relacions: sexualitat
• Valoració genitals externs
• Exploració mamària
• Exploració pell i teguments
Escala
Cervantes
Instrument validat per valorar
com afecta la simptomatologia
climatèrica a les activitats de la
vida diària (AVD’s)
Palacios, S., Ferrer, J., Parrilla, J., Castelo, C.,
Manubens, M., Alberich, X., & Martí, A. (2004).
Calidad de vida relacionada con la salud en la
mujer española durante la perimenopausia y
posmenopausia. Desarrollo y validación de la
escala cervantes. Medicina Clínica, 122(6), 205-211
Control de
pes
Estil de
vida
Exercici
mentals i
espirituals
No
Hàbits
tòxics
OH,
tabac,
cafeïna
IMCS 20-25,
perímetre
abdominal
<88cm
Dieta
equilibrada
rica omega
3, calci,
baixa en
greixos
saturats
Exercici
físic
regular
moderat
30min/dia
x 3 dies/set
Prevenció sòl
pèlvic:
incontinència i
prolapses
Control
símptomes
Fogots
Cefalea
Insomni
Sequedat
vaginal
Recomanacions Autocura
Cribatge
HTA, DM,
dislipèmies,
Osteoporos
i
Avantatges:
Tractament de
teràpia
hormonal
substitutiva
• Redueix símptomes
• Disminueix probabilitat descalcificació
òssia
• Prevenció algunes MCV
Desavantatges:
• Alteracions sistema cardiovascular:
malaltia tromboembòlica
• Agument risc: Ca. Endometri, Ca.Mama
• Contraindicat: Malaltia hepàtica,
melanoma, lupus
• Efectes secundaris: nàusees i vòmits,
edema EEII i abdomen, reaparició
menstruació
 Bajo Arenas JM, Melchor Marcos JC i Mercé LT, editors. Fundamentos de Obstetrica (SEGO). Madrid: Sociedad Española de
Ginecologia y Obstetricia (SEGO); 2007.
 Gascón Navarro E, Guix Llistuella D, Relat Llavina J, Serra Serra C, Vigil Mamani M i Vila Lóper MJ. Guia didàctica de la
menopausa: Atenció a la salut sexual i reproductiva. Granollers: Institut Català de la Salut; 2012.
 Grupo de trabajo de menopausia y postmenopausia. Guía de práctica clínica sobre la menopausia y postmenopausia.
Barcelona: Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, Asociación Española para el Estudio de la Menopausia, Sociedad
Española de Medicina de Familia y Comunitaria y Centro Cochrane Iberoamericano; 2004.
 Juliá MD, Díaz B, Fontes J, Galliano D, Gallo JL, García A, Llaneza P, Munnamy M, Sosa M, Roca B, Tomás J, Guinot M,
Mendoza N, Pellicer A, Sánchez Borrego R. Menopausia Precoz. MenoGuía AEEM. Primera edición: Mayo 2014. Aureagràfic,
s.l. Barcelona 2014. ISBN: 978-84-940319-9-1.
 Mendoza N, de Teresa C, Cano A, Hita F, Lapotka M, Manonelles P, Martínez Amat A, Ocón O, Rodríguez Alcalá L, Vélez M,
Llaneza P, Sánchez Borrego R. El ejercicio físico en la mujer durante la perimenopausia y la posmenopausia. MenoGuía
AEEM. Primera edición: Junio 2016. Aureagràfic, s.l. Barcelona 2016. ISBN: 978-84-943222-3-5
Bibliografia
 Mendoza N, De Teresa C, Cano A, Godoy D, Hita F, Lapotka M, Llaneza P, Manonelles P, Martınez-Amat A, Ocon O,
Rodríguez-Alcala L, Velez M, Sanchez-Borrego R. Benefits of physical exercise in postmenopausal women. Maturitas 2016
PII: S0378-5122(16)30096-2 DOI: http://dx.doi.org/doi:10.1016/j.maturitas.2016.04.017
 Navarro MC, Allué J, Alonso MJ, Llaneza P, Losa F, Cornellana MJ, Bachiller I, Beltrán E, Vanaclocha B, Sánchez Borrego R.
Productos Naturales y Síndrome Metabólico. MenoGuía AEEM. Primera edición: Junio 2016. Aureagràfic, s.l. Barcelona 2016.
ISBN: 978-84-943222-2-8
 Molero F, Castaño R, Castelo-Branco C, Honrado M, Jurado AR, Laforet E, Prieto R, Cabello F, Larrazábal M, Sánchez F,
Sánchez Borrego R. Vida y Sexo más allá de los 50. MenoGuía AEEM. Primera edición: Abril 2014. Aureagràfic, s.l. Barcelona
2014. ISBN: 978-84-940319-6-0.
 Menopause: diagnosis and management, NICE guideline. National Institue for Health and Clinical Excellence (NICE); 2012.
Disponible a: nice.org.uk/guidance/ng23
 Guimarães A, Baptista F. Influence of habitual physical activity on the symptoms of climacterium/menopause and the quality
of life of middle-aged women. Int J Womens Health [Internet]. 2011 Oct 4 [cited 2017 Dec 12];3:319. Available from:
http://www.dovepress.com/influence-of-habitual-physical-activity-on-the-symptoms-of-climacteriu-peer-reviewed-articleIJWH
 Palacios S et al. Calidad de vida relacionada con la salud en la mujer española durante la perimenopausia y posmenopausia.
Desarrollo y validación de la Escala Cervantes. Med Clin (Barc) 2004; 122: 205-211. Disponible a:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025775304741986.
 Palomo Gómez R, Romeu Martínez M, Martí A. Programa Formativo de la Especialidad de Enfermería Obstétrico
Ginecològica (Matrona). Volumen 6: Enfermeria de la mujer y la familia parte 1. Madrid: Minesterio de Sanidad, Servicios
Socials e Igualdad; 2015. Disponible a: http://comatronas.es/contenidos/2017/11/Programa_formativo_matrona_V06.pdf
Descargar