2nESOTecno

Anuncio
TECNOLOGIA 2n ESO
-
ACTIVITATS D’ESTIU -
1. Indica en quines unitats es mesuren les següents magnituds:
a)
b)
c)
d)
e)
Intensitat
Voltatge
Resistència
Potència
Consum
2. Defineix les següents magnituds:
a) Intensitat
b) Voltatge
c) Resistència
3. Fes els canvis que s’indiquen a continuació:
a)
c)
e)
g)
5200 Ω en kΩ
52,3 Ω en mΩ
0,002 kΩ en Ω
250000 mΩ en kΩ
b) 0,75 Ω en kΩ
d) 250000 mΩ en Ω
f) 89 kΩ en mΩ
h) 1,2 kΩ en mΩ
4. Fes els canvis que s’indiquen a continuació:
b)
c)
e)
g)
200 mA en A
2,3 A en mA
0,25 kA en A
9800 mA en A
b) 0,005 kA en mA
d) 750000 mA en kA
f) 8900 A en kA
h) 765 kA en mA
5. Fes els canvis que s’indiquen a continuació:
c)
c)
e)
g)
60 V en kV
24,3 kV en V
2 kV en mV
72000 mV en V
b) 75 mV en V
d) 250 V en mV
f) 1,2 mV en V
h) 7650000 V en kV
6. Calcula amb la llei d’Ohm les magnituds:
7. Dibuixa la simbologia dels següents elements:
-
Fusible
Pila
Interruptor
Resistència
Interruptor automàtic
Relé
Polsador
Interruptor diferencial
8. Quin element protegeix a les persones davant de corrents de fuita?
9. Quin element protegeix les instal·lacions davant de sobrecàrregues i curtcircuits?
10. Calcula la resistència d’un cable de coure de 200 m de longitud i 4 mm 2 de secció.
(ρcu =0,017 Ω·mm2/m)
11. Calcula la resistència d’un cable d’alumini de 50 m de longitud i 3 mm de diàmetre.
(ρal =0,024 Ω·mm2/m)
12. Calcula la resistència d’un cable de ferro de 5 m de longitud i 2 mm de radi.
(ρfe =0,14 Ω·mm2/m)
13. Tenim un cable amb una resistència d’1,4 Ω que mesura 200 m de longitud i té una
secció de 4 mm2. De quin material és el cable?
14. Tenim un cable amb una resistència de 0,108 Ω que mesura 20 m de longitud i té un
radi de 2 mm. De quin material és el cable?
15. Tenim un cable de ferro (ρfe =0,14 Ω·mm2/m) amb una resistència de 2,8 Ω que mesura
20 m de longitud i té una secció de 5 mm2 . Quina és la longitud del cable?
16. Tenim una assecadora de cabell que la connectem a la xarxa domèstica de 220V. Quina
és la intensitat que circula pel cable?
17. Tenim una torradora de pa que la connectem a la xarxa de 220 V i circula pel cable una
intensitat de 6,82 A, quina és la potència d’aquesta torradora?
18. Calcula el consum d’un microones que està connectat a la xarxa domèstica de 220 V
durant 20 minuts i que hi circula un corrent de 10 A pel seu circuit.
19. Calcula la resistència d’un radiador de 3 kW de potència que està connectat a la xarxa
domèstica de 220 V. Calcula el consum si està connectat durant 6 hores. Calcula també
els diners que ens costarà si el kW·h val 0,12 €.
20. Tenim 2 calefactors de 1500 W de potència cadascun que estan connectats a la xarxa
domèstica de 220 V. Calcula el consum si estan connectats durant 2 hores. Calcula
també els diners que ens costarà si el kW·h val 0,12 €.
21. Calcula l’energia perduda per l’efecte Joule en els següents cables:
-
Cable de coure de 3 m de longitud i 4 mm2 de secció que alimenta a una
rentadora de 2 kW connectada a 220 V durant 1,5 hora.
Cable d’alumini de 5 km de longitud i 6 mm2 de secció que alimenta un
habitatge que té una potència de 9 kW connectada durant 3 hores.
Cable amb una resistència de 2 Ω que alimenta un motor de buidatge d’una
piscina que té una potència de 3 kW i està connectat durant 45 minuts.
22. Per al circuit següent calculeu:
a)
b)
c)
d)
El circuit equivalent.
La intensitat que passa per les tres resistències.
La potència que es perd a cada resistència.
El voltatge que tenim a cada resistència
23. Per al circuit següent calculeu:
a)
b)
c)
d)
El circuit equivalent.
La intensitat que passa per les tres resistències.
La potència que es perd a cada resistència.
El voltatge que tenim a cada resistència
24. Tenim un circuit en sèrie amb 4 bombetes que tenen les potències que es veuen al
dibuix. Heu de calcular:
a) La intensitat que passa per les 4 bombetes
b) La resistència de cada bombeta.
c) El voltatge que tenim a cada bombeta.
25. Tenim un circuit en paral·lel amb 2 resistències com es veuen al dibuix. Heu de
calcular:
a) El circuit equivalent.
b) La intensitat total del circuit i la intensitat que passa per cada resistència.
c) La potència que es perd a cada resistència.
26. Tenim un circuit en paral·lel amb 3 resistències com es veuen al dibuix. Heu de
calcular:
a) La resistència equivalent.
b) La intensitat total del circuit i la intensitat que passa per cada resistència.
c) La potència que es perd a cada resistència.
27. Fes els muntatges del 22 al 26 amb el crocodile.
Descargar