PDF - Transparencia Activa

Anuncio
H
"
#
5
$
(
%
%
8
,
1
6
9
;
&
&
'
(
(
)
)
2
&
-
*
$
6
+
,
(
'
-
+
.
$
+
%
(
+
'
-
/
0
1
&
2
2
&
%
3
%
4
7
=
>
?
>
B
"
&
@
$
2
#
5
-
E
(
,
1
9
%
'
&
)
"
$
%
8
!
(
+
2
&
*
-
(
C
'
-
$
6
A
"
3
F
?
,
"
D
C
?
'
'
&
&
#
A
C
&
C
A
-
?
-
C
&
%
(
A
U
)
-
G
(
C
T
`
@
!
(
Y
B
$
3
,
U
&
%
!
-
G
'
D
(
+
'
"
-
#
5
f
$
D
%
(
%
8
7
k
Y
_
@
l
m
L
M
&
,
1
9
&
'
$
(
(
+
+
:
2
)
+
$
+
G
-
D
6
[
?
[
N
!
O
T
@
K
W
T
P
X
Q
R
K
S
Y
]
B
$
+
$
G
!
a
^
-
3
E
(
2
(
'
-
^
8
3
d
-
+
;
%
&
'
(
'
'
$
"
'
g
D
&
3
&
G
&
-
%
$
Y
W
\
)
3
7
:
8
)
?
!
W
\
T
\
T
X
Y
Y
T
n
]
\
3
,
h
%
'
(
+
!
_
o
Y
!
!
Reparación y mantención de 1
Consola Behringer (canal de salida
quemado y mantención) C/cotización
USACH(023)
1.00 UN
40,000.00
40,000
G262
7,600
Reparación y mantención de teclado
casio (cambio de jack y fte)
C/cotización
USACH(023)
1.00 UN
40,000.00
40,000
7,600
15,200
!
95,200
p
u
v
w
v
x
q
v
r
s
y
t
z
p
s
{
r
t
|
u
v
w
v
}
~
q
x
t
q
x
r
s

t
x
€

q
|
q
‚
q
z
~
v
|
Y
_
b
G262
&
Y
8
'
(
]
-
(
Z
!
[
:
Y
j
K
:
i
:
J
V
3
%
I
U
e
\
\
(
+
1
'
8
Y
.
7
(
"
T
5
;
:
<
!
E
!
c
@
%
Descargar