Resumen conferencia ( 74 Kb.)

Anuncio
RESUM CONFERÈNCIA
RAMÓN ESPADALER, CANDIDAT A LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER UNIÓ
DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA
15 de setembre de 2015
El candidat d’Unió Democràtica de Catalunya a la Generalitat de Catalunya, Ramón Espadaler,
va ser presentat al foro Barcelona Tribuna per Miquel Roca i Junyent qui va assegurar que Unió
és imprescindible i molt necessària a Catalunya i per a Catalunya ja que és la única formació
política “amb capacitat de pacte al servei del país”.
Ramon Espadaler va començar la seva conferència titulada “La força del seny”, reconeixent
que “estem travessant moments molt complexes i apassionats” i que les eleccions del 27 de
setembre són transcendentals però no li va atorgar el caràcter plebiscitari que algunes
formacions li volen donar. Espadaler va reconèixer que durant la propera legislatura s’haurà de
tractar la “qüestió nacional” però va puntualitzar que hi ha moltes altres qüestions que el
govern de la Generalitat haurà de tractar si vol donar estabilitat a Catalunya.
El candidat d’Unió Democràtica de Catalunya (UDC) va posicionar el seu partit dins de la
moderació i va assegurar que a UDC són partidaris del compliment de les lleis ja que és en la
legalitat on es sustenta la democràcia. Espadaler va mostrar la seva oposició tant als
rupturistes com als immobilistes i es va presentar com el candidat reformador i dialogant. Per
a Espadaler, “els problemes polítics es solucionen amb respostes polítiques”. Dins d’aquestes
respostes polítiques, el líder d’Unió va apostar per incloure un títol addicional a la Constitució
espanyola on es reconegui Catalunya com a nació i es garanteixin certs drets, com un concert
econòmic propi, i blindatges de determinades competències. Per a Espadaler, la via de la
reforma de la Constitució seria molt llarga, feixuga i de resultat incert.
D’altra banda, el líder d’UDC també es va oposar tant a l’opció rupturista que va qualificar com
a “empobridora, que renega de les coses bones que la Constitució ens ha aportat”, com als
immobilistes que, amb la seva inacció, “només empitjoren la situació”. No obstant, Ramón
Espadaler no es va mostrar esperançat amb què la situació canviï a la política espanyola fins
passades les eleccions del 20 de desembre.
El candidat d’Unió Democràtica també es va mostrar amoïnat per la “subhasta” de la durada
de la propera legislatura ja que això va en contra de l’estabilitat i de la recuperació econòmica.
També va subratllar la seva preocupació per les intencions expressades per algunes
candidatures cridant a la desobediència civil o la insubmissió.
Ramon Espadaler va aprofitar el seu pas per Barcelona Tribuna per mostrar la seva voluntat
d’aconseguir un pacte fiscal més beneficiós per Catalunya, de mantenir la política en defensa
de la llengua i el model d’ensenyament, de reformar a la baixa l’impost de successions i
donacions, de posar en marxa polítiques actives per reduir la desocupació que fractura
econòmicament la societat catalana, per protegir una sanitat universal i de qualitat i per
mantenir Catalunya dins del marc de la Unió Europea.
RESUMEN CONFERENCIA
RAMON ESPADALER, CANDIDATO A LA GENERALITAT DE CATALUNYA POR UNIÓ
DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA
15 de septiembre de 2015
El candidato de Unió Democràtica de Catalunya a la Generalitat (UDC) de Catalunya, Ramon
Espadaler, fue presentado en el foro Barcelona Tribuna por Miquel Roca Junyent quien
aseguró que Unió es imprescindible y muy necesaria en Catalunya y para Catalunya ya que es
la única formación política "con capacidad de pacto al servicio del país".
Ramon Espadaler comenzó su conferencia titulada "La fuerza de la cordura", reconociendo que
"estamos atravesando momentos muy complejos y apasionados" y que las elecciones del 27
de septiembre son trascendentales pero no le otorgó el carácter plebiscitario que algunas
formaciones le quieren dar. Espadaler reconoció que durante la próxima legislatura se deberá
tratar la "cuestión nacional" pero puntualizó que hay muchas otras cuestiones que el gobierno
de la Generalitat deberá tratar si quiere dar estabilidad a Catalunya.
El candidato UDC posicionó su partido dentro de la moderación y aseguró que en UDC son
partidarios del cumplimiento de las leyes ya que es en la legalidad donde se sustenta la
democracia. Espadaler mostró su oposición tanto a los rupturistas como a los inmovilistas y se
presentó como el candidato reformador y dialogante. Para Espadaler, "los problemas políticos
se solucionan con respuestas políticas". Dentro de estas respuestas políticas, el líder de Unió
apostó por incluir un título adicional a la Constitución española donde se reconozca Catalunya
como nación y se garanticen ciertos derechos, como un concierto económico propio, y
blindajes de determinadas competencias. Para Espadaler, la vía de la reforma de la
Constitución sería muy larga, pesada y de resultado incierto.
Por otra parte, el líder de UDC también se opuso tanto a la opción rupturista que calificó como
"empobrecedora, que reniega de las cosas buenas que la Constitución nos ha aportado", como
los inmovilistas que, con su inacción, "sólo empeoran la situación". Sin embargo, Ramón
Espadaler no se mostró esperanzado con que la situación cambie a la política española hasta
pasadas las elecciones del 20 de diciembre.
El candidato UDC también se mostró preocupado por la "subasta" de la duración de la próxima
legislatura ya que esto va en contra de la estabilidad y de la recuperación económica. También
subrayó su preocupación por las intenciones expresadas por algunas candidaturas llamando a
la desobediencia civil o la insumisión.
Ramon Espadaler aprovechó su paso por Barcelona Tribuna para mostrar su voluntad de lograr
un pacto fiscal más beneficioso para Catalunya, de mantener la política en defensa de la
lengua y el modelo de enseñanza, de reformar a la baja el impuesto de sucesiones y
donaciones, de poner en marcha políticas activas para reducir el desempleo que fractura
económicamente la sociedad catalana, para proteger una sanidad universal y de calidad y para
mantener Catalunya dentro del marco de la Unión Europea.
Descargar