AUDIT

Anuncio
AUDIT
L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya fa constar que el disseny del Sistema de
Garantia Interna de Qualitat de l’
Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de
Barcelona de la
Universitat Politècnica de Catalunya,
aplicable a les seves titulacions oficials, ha rebut una valoració POSITIVA després d’haver estat avaluat en el
marc del programa AUDIT, cosa que indica que és conforme a les directrius establertes en aquest programa.
Certificat núm.: 0016/2009
Barcelona, 3 de juny de 2009
Javier Bará Temes
Director d’AQU Catalunya
Descargar