ceip jaume i el conqueridor ceip paluzié ceip joan xxiii

Anuncio
ÀREES D’INFLUÈNCIA ALS EFECTES DE
L’ESCOLARITZACIÓ EN ED. INFANTIL I ED.
PRIMÀRIA
(Acord del Consell Escolar Municipal 27/04/2016)
CC LARRODÉ
CEIP BERTOMEU LLORENS
CEIP VIL·LA ROMANA
C/ CHAPA i AV. MURCIA
CC SAN ANTONIO DE PADUA I
CC SAN ANTONIO DE PADUA II
CC LARRODÉ PRIMARIA
CEIP PALUZIÉ
CAMPO DE BALO NMANO
CAMPO DE FU TBITO
CAMPO DE FUT BOL
CAMPO DE BAL ONCEST O
BAR
C uadro
Maquin as
VEST UARIOS
PISCIN A
PISCINA
TENIS
T ENIS
T EN IS
T ENIS
F RO NTÓ N
Fuen
te
CEIP JAUME I EL CONQUERIDOR
V ES
F RONT ÓN
TUA
RIO
S PI
SCINA
AV. CAMI REIAL
/ AV. RAMÓN Y
CAJAL
CEIP JOAN XXIII
Descargar