Això són una trentena de frases fetes en mallorquí que s`han

Anuncio
Això són una trentena de frases fetes en mallorquí que s’han introduït en es traductor.
Finalment se n’han introduït més de 700.
CASTELLÀ
coger el tranquillo
colgar el sambenito
a dos pasos
a las primeras de cambio
a la tremenda
a lo sumo
¡Apaga y vámonos!
confundir el culo con las témporas
dar la murga/la serenata/la tabarra
dar la nota
a la sopa boba
ojo al Cristo, que es de plata
batirse el cobre
ahí me las den todas
llevarse el gato al agua
abrir la caja de Pandora
tener enchufe
poner a uno cual digan dueñas
llegar a las aceitunas
hacer la rosca
echarse a la bartola
de tal palo, tal astilla
a tontas y a locas
ir por libre
irse por los cerros de Úbeda
mantenerse en sus trece
de bote en bote
no dar un palo al agua
ponerse las botas
llegar y besar el santo
MALLORQUÍ
agafar es fil
carregar es mort
a quatre passes
de cop en sec
pes cap qui crema
com a molt
¡Bona nit, pastora!
mesclar ous amb caragols
donar creu
fer de Pere Mateu
amb s’esquena dreta
vius i coa dreta!
rompre-se ses banyes
m’importa un rave
sortir-se amb la seva
encendre es foc
tenir bo
posar com un pedaç brut
arribar a misses dites
fer la torniola
gratar-se sa panxa
es tests s’assemblen a ses olles
a la babal·lana
anar a lloure
anar-se’n per ses bardisses
no sortir des seu cantet
en gom en gom
no fer-ne ni brot
pegar-se una panxada de voltor
com arribar i seure
Descargar