Seguint amb De la Fuente y De Vega (2009)

Anuncio
Seguint amb De la Fuente y De Vega (2009)
una vegada tenim clar el missatge que volem
transmetre, el que hem de pensar és amb la
història què contarem. Les diapositives han
d’acompanyar a una història, començada amb
una introducció, un cos i unes conclusions, ja
que l’alumnat o l’audiència podrà retenir més
el missatge d’aquesta manera que si li
presentam diapositives aïllades que no tenen
continuïtat
amb
la
següent.
Descargar